Truy cập nội dung luôn

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo Giới thiệu giải pháp công nghệ của Microsoft trong việc xây dựng chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng CNTT. Công nghệ thông tin được coi là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc; là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của LHQ; Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.


Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Trong đó, xác định mục tiêu: Đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 – 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính của Bộ phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp gắn với chương trình tổng thể về cải cách hành chính của Bộ và của Chính phủ; Đến hết năm 2016, các dịch vụ công theo quy định của pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp dưới dạng trực tuyến mức độ 3; Giai đoạn tiếp theo đến hết năm 2017, một số dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp ở mức độ 4.


Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các điều kiện thuận lợi, khó khăn thách thức khi triển khai Chính phủ điện tử trong Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Đại diện Microsoft tại Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam và thế giới. Đồng thời, giới thiệu giải pháp, danh mục sản phẩm công nghệ và quá trình hợp tác triển khai cùng đối tác trong thực tiễn.

Nguồn (DINTE)


Tin liên quan
Một số công trình độc đáo từ rác thải khó tái chế    01/11/2021
Giảm ô nhiễm bằng tái chế rác thải    01/11/2021
Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả cho xây dựng chính sách, chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường    22/02/2017
Thúc đẩy hợp tác về công nghệ thông tin với Tập đoàn Microsoft    09/12/2016
Hội thảo kết nối doanh nghiệp giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) trong lĩnh vực Môi trường    24/11/2016
Việt Nam - Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác trong sử dụng tiết kiệm năng lượng    11/11/2016
Phê duyệt Đề án tham gia Triển lãm quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi trường lần thứ 27 (Pollutec 2016)    31/10/2016
Dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tiện lợi và tiết kiệm    27/09/2016
Đổi mới trong công tác quản lý và phát triển khoa học và công nghệ    12/09/2016
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng DVHC công tỉnh Tiền Giang    25/08/2016

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 324
  Tổng lượt truy cập: 1619253