Truy cập nội dung luôn

QUY HOẠCH QUY HOẠCH

Quy hoạch Bảo vệ Môi trường Quy hoạch Bảo vệ Môi trường
Ngày 28/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 672/QĐ-STNMT phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. Quy hoạch có các nội dung chính như sau:
Quy hoạch Hệ thống Quan trắc Môi trường Quy hoạch Hệ thống Quan trắc Môi trường
Ngày 27/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2010 – 2020. Quy hoạch...
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Tiền Giang Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Tiền Giang
Ngày 06/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Tiền Giang. Theo đó, đến năm 2020 diện...

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 171
  Tổng lượt truy cập: 2110640