Truy cập nội dung luôn

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

Triển khai Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày 19/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước sông Bảo Định thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2015, định hướng đến 2020”
Ngày 19/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án "Đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước sông Bảo Định thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2015, định hướng đến 2020"

Theo đó, trong Quyết định số 2034/QĐ-UBND, có quan điểm chỉ đạo: 
- Bảo vệ chất lượng nước sông Bảo Định để tạo cảnh quan môi trường sông nước thoáng mát, cung cấp nước cho sinh hoạt, tưới tiêu; tiêu thoát nước, phục vụ giao thông thủy; hoạt động du lịch với cảnh quan ven sông, …. 
- Bảo vệ chất lượng nước sông Bảo Định là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi phải tập trung các nguồn lực đầu tư với quyết tâm cao của tỉnh Tiền Giang, có sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương. Bảo vệ chất lượng nước sông Bảo Định cần có sự hợp tác, phối hợp của tỉnh Long An.
- Lấy phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và ngăn chặn suy thoái môi trường là chính.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường quản lý nhà nước và ứng dụng khoa học tiên tiến, triển khai các giải pháp truyền thống thích hợp để xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái.
- Các cơ sở sản xuất mới trong lưu vực sông Bảo Định cần phải áp dụng công nghệ sạch, ít gây ô nhiễm và thân thiện môi trường. Mọi nguồn thải trước khi xả vào sông Bảo Định và các chi lưu phải xử lý đạt cột A theo Quy chuẩn môi trường hiện hành.
Nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, để cải thiện chất lượng nước sông Bảo Định đạt chất lượng cột A theo Quy chuẩn môi trường hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND huyện Châu Thành, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho trong quá trình xem xét, chấp nhận các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, có yêu cầu các Chủ dự án, Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải cam kết xử lý nước thải đạt cột A theo Quy chuẩn môi trường hiện hành mới được xem xét, chấp nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Để xem nội dung chi tiết của dự án "Đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước sông Bảo Định thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2015, định hướng đến 2020" và Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xin click vào liên kết bên dưới.

Nội dung chi tiết của Dự án    Quyết định số 2034

Tin liên quan
Quyết định số 1022/QĐ-STNMT: Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022    03/12/2021
Chương trình hành động số 3720/Ctr-STNMT về việc Thực hiện kế hoạch Ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021- 2025    03/11/2021
KẾ HOẠCH số 2889/KH-STNMT ngày 26/6/2020 về việc Phát triển Ngành tài nguyên và Môi trường Giai đoạn 2021- 2025    03/11/2021
Kế hoạch số 3581/KH-STNMT ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc Phát triền Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021    03/11/2021
Triển khai Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học    07/05/2015
Kế hoạch số 2014/KH-STNMT    07/05/2015
Quyết định số: 3586/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015
Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 341
  Tổng lượt truy cập: 1619270