Truy cập nội dung luôn

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang

Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn luôn được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện. Ngày 31/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung Kế hoạch hành động Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030.
Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn luôn được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện. Ngày 31/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung Kế hoạch hành động Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030. 
Kế hoạch hành động Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030, gồm các nội dung chính như sau:
- Đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành của tỉnh Tiền Giang quản lý trên cơ sở các kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố;
- Xây dựng và lựa chọn các giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng huyện trong tỉnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm từ các chính sách, chủ trương đến chương trình, dự án đầu tư;
- Lồng ghép được các hoạt động tương ứng của Kế hoạch hành động vào các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển ngành của của tỉnh và các huyện;
- Củng cố và tăng cường được năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu;
- Nâng cao được nhận thức, trách nhiệm tham gia của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực;
- Làm cơ sở cho việc tổng hợp xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia.
Nhằm giúp cho việc thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tiền Giang được thống nhất trong các công tác: tham mưu đề xuất các vấn đề mang tầm chiến lược về biến đổi khí hậu; phương hướng, cơ chế, thể chế, chính sách, chương trình, dự án đầu tư, quan điểm tiếp cận của tỉnh với biến đổi khí hậu; hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, đàm phán và tổ chức thực hiện các dự án, đề án hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu; các vấn đề quan trọng khác có liên quan đến biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tại Công văn số 5604/UBND-NN ngày 29/11/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành tỉnh liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó Biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Chương trình). Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Tin liên quan
Quyết định số 1022/QĐ-STNMT: Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022    03/12/2021
Chương trình hành động số 3720/Ctr-STNMT về việc Thực hiện kế hoạch Ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021- 2025    03/11/2021
KẾ HOẠCH số 2889/KH-STNMT ngày 26/6/2020 về việc Phát triển Ngành tài nguyên và Môi trường Giai đoạn 2021- 2025    03/11/2021
Kế hoạch số 3581/KH-STNMT ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc Phát triền Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021    03/11/2021
Triển khai Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học    07/05/2015
Kế hoạch số 2014/KH-STNMT    07/05/2015
Quyết định số: 3586/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015
Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang    07/05/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 313
  Tổng lượt truy cập: 1619242