Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Hội nghị viên chức và người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
28/12/2021

Toàn cảnh Hội nghị

            Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 25/12/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động (VC&NLĐ) năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Tươi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường cùng hơn 100 VC&NLĐ của Văn phòng Đăng ký đất đai (gồm Lãnh đạo Chi nhánh các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho và tập thể VC&NLĐ tại Văn phòng tỉnh) đến tham dự Hội nghị.

            Hội nghị Viên chức và người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022 - là Hội nghị phát huy quyền làm chủ của VC&NLĐ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi VC&NLĐ, các tổ chức đoàn thể trong Văn phòng nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2021 -2022; thông qua Hội nghị phát động trong VC&NLĐ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng.

            Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 04 đại biểu: Ông Nguyễn Hữu Tiến - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; Bà: Đặng Thị Hồng Tươi – UV. BCH công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; Bà Nguyễn Ngọc Khi - UV.Chi bộ 3, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chính; Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận và bầu ra Ban thư ký gồm 02 đại biểu: Ông Nguyễn Thanh Chức - Tổ trưởng tổ Thanh tra pháp chế; Bà: Trương Thanh Trúc Vân – viên chức phòng Hành chính tổng hợp.

            Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi VC&NLĐ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Giám đốc Văn phòng đã báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của Văn phòng trong tình hình mới.

            Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được lắng nghe Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của tổ Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2021-2022; Báo cáo các kết quả nâng lương, tuyển dụng, thi đua khen thưởng năm 2021; Đồng chí Nguyễn Ngọc Khi - Ủy viên Chi ủy Chi bộ 3 thông qua  Kế hoạch lên phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 thể hiện được sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể VC&NLĐ Văn phòng.

Ông Võ Văn Thành báo cáo kết quả tình hình hoạt động Tổ Thanh tra nhân dân năm 2021

            Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho VC&NLĐ, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Ông Võ Văn Tươi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Ông Võ Văn Tươi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể VC&NLĐ Văn phòng Đăng ký đất đai và đề nghị mỗi cá nhân trong đơn vị không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

          Hội nghị VC&NLĐ năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể VC&NLĐ phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Văn phòng ngày càng vững mạnh./.

Đào Thị Thanh Hương

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 313
  Tổng lượt truy cập: 1619242