Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Thông báo Số: 4290/TB-STNMT về Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở tại Khu dân cư dọc sông Tiền - Thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư
15/11/2021

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

          Thực hiện Luật đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc Điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội lần đầu được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019 ở tỷ lệ bản đồ 1/1000000 và 1/250000, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện Điều tra đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu trên bản đồ tỷ lệ 1/50000.

          Đến nay việc Điều tra đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Tiền Giang; Điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội lần đầu đã hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường kinh chuyển các kết quả thực hiện đến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, sử dụng.

          Xem chi tiết Công văn số 3831/STNMT-QLĐĐ

          Xem Quyết định số 576/QĐ-UBND

          Xem Quyết định số 1432/QĐ-BTNMT


Tin liên quan
Thông báo đường dây nóng    26/04/2022
Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường    26/04/2022
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường    26/04/2022
Thông báo đường dây nóng    26/04/2022
Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021    02/11/2021
Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội    21/10/2021
Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường    15/10/2021
Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới    09/09/2021
[Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia    25/08/2021
Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND    19/08/2021

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 303
  Tổng lượt truy cập: 1619232