Truy cập nội dung luôn

BÁO CÁO THỐNG KÊ BÁO CÁO THỐNG KÊ

BÁO CÁO THỐNG KÊ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ  TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ HỦY (Kèm theo Báo cáo số: 248 /BC-VPĐKĐĐ ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng...
Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin
Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo Công văn số 3681/STNMT-TTCNTT ngày 25/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, thống kê hiện trạng hạ...
Biểu mẫu khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ, hiện trạng kho lưu trữ Biểu mẫu khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ, hiện trạng kho lưu trữ
Biểu mẫu khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ, hiện trạng kho lưu trữ theo công văn 3619/STNMT-TTCNTT ngày 20/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 164
  Tổng lượt truy cập: 2110633