Truy cập nội dung luôn

QUY HOẠCH QUY HOẠCH

Quy hoạch Hệ thống Quan trắc Môi trường

Ngày 27/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2010 – 2020. Quy hoạch có các nội dung chính như sau:
Ngày 27/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2010 – 2020. Quy hoạch có các nội dung chính như sau:
     Mục tiêu chung:
Điều tra, thu thập, phân tích tổng hợp các thành phần môi trường, thực hiện lưu trữ, xử lý số liệu quan trắc, cung cấp và đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường phục vụ xây dựng hiện trạng môi trường, cảnh báo diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm suy thoái môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Xây dựng mạng lưới Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có cơ sở khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm tự nhiên và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2020.
     Mục tiêu cụ thể:
Hình thành bản đồ quan trắc các thành phần môi trường với mạng lưới các vị trí quan trắc cụ thể giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2020.
- Đề xuất hợp lý danh mục mua sắm trang thiết bị, hóa chất phù hợp trong điều kiện thực tế của tỉnh.
- Đề xuất về mặt nhân sự dựa trên thực tế và khả thi của Trung tâm quan trắc môi trường, đáp ứng nhiệm vụ và chức năng.
- Ứng dụng thành tựu công nghệ GIS trong quản lý số liệu quan trắc các thành phần môi trường.
     Hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang bao gồm quan trắc các mạng lưới chuyên ngành: Quan trắc môi trường nền, quan trắc môi trường tác động
Mạng lưới được xây dựng dựa trên cơ sở duy trì, nâng cấp các trạm, điểm quan trắc môi trường hiện có và xây dựng bổ sung các điểm quan trắc mới sao cho không trùng lắp với các điểm quan trắc môi trường quốc gia của tỉnh, trong đó: 
- Quan trắc môi trường nền: Gồm 02 điểm quan trắc môi trường nền không khí và 02 vị trí quan trắc môi trường nền nước mặt.
- Quan trắc tác động:
+ Không khí:
Giai đoạn 2011 – 2015: 35 vị trí
Giai đoạn 2016– 2020: 41 vị trí
+ Nước mặt: 
Giai đoạn 2011 – 2015: 34 vị trí
Giai đoạn 2016– 2020: 34 vị trí
+ Nước dưới đất: 
Giai đoạn 2011 – 2015: 34 vị trí
Giai đoạn 2016– 2020: 34 vị trí
+ Nước thải:
Giai đoạn 2011 – 2015: 16 vị trí
Giai đoạn 2016– 2020: 21 vị trí
+ Nước biển ven bờ:
Giai đoạn 2011 – 2015: 7 vị trí
Giai đoạn 2016– 2020: 10 vị trí
+ Quan trắc đất: 
Giai đoạn 2011 – 2015: 26 vị trí
Giai đoạn 2016– 2020: 26 vị trí
    Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang từng bước triển khai chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt.

Tin liên quan
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang    05/04/2019
Quy hoạch Bảo vệ Môi trường    06/04/2015
Quy hoạch Hệ thống Quan trắc Môi trường    06/04/2015
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Tiền Giang    06/04/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 57
  Tổng lượt truy cập: 2130099