Truy cập nội dung luôn

GÓP Ý GÓP Ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 14-03-2023 Ngày hết hạn 10-04-2023

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đối tượng chịu tác động của Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 14-03-2023 Ngày hết hạn 10-04-2023

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 31-01-2023 Ngày hết hạn 15-03-2023

0
Tải về
(49-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 30-07-2022 Ngày hết hạn 06-08-2022

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 25-05-2022 Ngày hết hạn 18-06-2022

0
Tải về
(16-lượt)

Xem các góp ý
Công văn V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản "Hướng dẫn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện"

Ngày bắt đầu 29-11-2021 Ngày hết hạn 10-12-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Công văn V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang"

Ngày bắt đầu 29-11-2021 Ngày hết hạn 10-12-2021

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Công văn V/v đăng tải dự thảo Báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 09-10-2020 Ngày hết hạn 22-11-2020

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định ban hành Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ năm (2021-2024) trên địa bàn tỉnh TG

Ngày bắt đầu 11-08-2020 Ngày hết hạn 05-09-2020

0
Tải về
(25-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí

Ngày bắt đầu 10-03-2020 Ngày hết hạn 10-04-2020

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 02-03-2020 Ngày hết hạn 17-03-2020

0
Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 177
  Tổng lượt truy cập: 2110646