Truy cập nội dung luôn

Nội dung

Ứng dụng, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực
29/12/2016

Ngày 16/12, Cục Viễn thám quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCNVN, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Xuân Lâm, nguyên
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
 
 Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục.
 


Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Phú, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, trong thời gian qua, khi chuyển sang hoạt động theo mô hình quản lý nhà nước, nhận thức của các cấp lãnh đạo, quản lý của Cục đã có sự chuyển biến tích cực, đã đề ra các nhiệm vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực trong xây dựng định hướng phát triển viễn thám, tăng cường hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về viễn thám.

Trong năm 2016, Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và toàn ngành TN&MT, trong đó đã chủ trì xây dựng và trình Bộ ban hành 04 Thông tư; phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xây dựng các quy phạm pháp luật về viễn thám để đưa vào dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ…

Song song với xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Cục luôn đặt nhiệm vụ trọng tâm phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố cơ sở dữ liệu - luôn coi đây là những nhiệm vụ có tính chất quyết định, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực. Đến thời điểm này, ứng dụng công nghệ viễn thám đã và đang được ứng dụng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên trước hết là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng,... giám sát môi trường và trở thành một trong các hướng đi chủ đạo của ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám của Bộ TN&MT, từng bước đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

 


Ông Nguyễn Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Cục tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các báo cáo giám sát, theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công; giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai bằng công nghệ viễn thám. Một số báo cáo giám sát nhanh cũng được xây dựng tại các khu vực có các diễn biến bất thường, nhạy cảm như: báo cáo giám sát các đảo Vành Khăn, Gạc Ma, Subi, Chữ Thập; Báo cáo giám sát nhanh các đập thủy điện Pakbeng, Donsahong, Xayabury, Báo cáo giám sát nhanh biến động do quá trình đô thị hóa, biến đổi lòng sông khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các Dự án: "Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận và trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh tại Thành phố Hồ Chí Minh"; "Xây dựng hệ thống giám sát sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám"; "Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng"; "Hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/50.000 bằng ảnh viễn thám khu vực biên giới Việt Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An - Thanh Hoá"; "Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai bằng công nghệ viễn thám";… được triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng.

 


Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, dần dần khẳng định vai trò quản lý nhà nước về viễn thám, trong năm qua, Viễn thám quốc gia đã tăng cường làm việc, phối hợp với các địa phương để dần từng bước nâng cao được vai trò quản lý nhà nước của lĩnh vực, nâng cao nhận thức về ứng dụng viễn thám trong quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ lãnh đạo, quản lý đặc biệt được quan tâm, chú trọng. Việc sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo năng lực, trình độ và vị trí việc làm phù hợp đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm bổ sung, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Đồng thời, công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận trong Cục được thông suốt góp phần giải quyết nhanh các vướng mắc trong quá trình thi nhiệm vụ. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia và các đơn vị chức năng của Bộ đã thảo luận, đề xuất các nội dung nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Cục Viễn thám quốc gia đã đạt được trong năm 2016. Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý và triển khai các hoạt động viễn thám; từng bước đưa công nghệ viễn thám vào quan trắc, giám sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên;…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị trong năm 2017, Cục Viễn thám cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như:

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển viễn thám giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2030, làm tiền đề và định hướng cho sự phát triển trong dài hạn của lĩnh vực viễn thám; tiếp tục rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám tới các tổ chức và cá nhân có liên quan thông qua các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn.

Hai là, tích cực triển khai thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất với cơ sử dữ liệu TN&MT, tạo cơ sở cho việc công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia, tạo thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội; hoàn thiện quy trình giám sát, giám sát nhanh bằng viễn thám và xây dựng kế hoạch định kỳ báo cáo Bộ kết quả giám sát các khu vực nhạy cảm, thực hiện việc giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, biến động nguồn nước.

Ba là, tiếp tục rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị để kịp thời đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện; bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Cục và đáp ứng yêu cầu quản lý về TN&MT của Bộ; tập trung rà soát đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Cục để xuất bộ sửa đổi Quyết định 1166/QĐ-BTNMT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT phù hợp với nhiệm vụ mới của Bộ tại nhiệm kỳ chính phủ khóa XIV.

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành để khai thác tốt hệ thống hạ tầng, công nghệ hiện có; tiến tới làm chủ các công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực viễn thám và vũ trụ, phục vụ tốt cho quản lý, khai thác tài nguyên của quốc gia.

Năm là, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám, chú trọng vào các chương trình hợp tác phát triển hợp tác khoa học vũ trụ, viễn thám với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, trong đó đặt trọng tâm vào các đề án xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các hoạt động nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám.

Phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Quyền Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Ông Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ quyết tâm, trong năm 2017, sẽ cùng với toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Cục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về việc phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực.

 


Ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên
truyền công bố các Quyết định khen thưởng tại Hội nghị

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Lâm, nguyên Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Vũ Thị Lành, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thành lập hiện chỉnh bản đồ viễn thám; trao cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 02 tập thể; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 02 tập thể và 11 cá nhân; trao Danh hiệu Chiến sỹ đua ngành TN&MT cho 07 cá nhân thuộc Cục Viễn thám quốc gia.

Một số hình ảnh trao tặng các phần thưởng cao quý tại Hội nghị:

 

 

 

CTTĐT
Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

Tin liên quan
Hội thảo chuyên đề về công tác đo đạc và bản đồ năm 2018    01/12/2018
Đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý không gian và các quyền chủ quyền của đất nước    16/03/2017
Ứng dụng, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực    29/12/2016
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ I, khóa XIV    14/11/2016
Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ    10/06/2016
Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ    12/05/2016
Xây dựng hệ thống quan trắc dịch chuyển địa động lực ven biển phục vụ cải chính số liệu quan trắc mực nước biển trung bình hàng năm    08/04/2016
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám    04/04/2016
Việt Nam, Lào hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới    17/03/2016
Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ    11/05/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 169
  Tổng lượt truy cập: 2110638