Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 01/01/2023 - 30/6/2023)
12/01/2023

          Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 như sau:

STT

Tháng 1 năm 2023

 

1

Ngày 11/01/2023

Giám đốc Sở

2

Ngày 25/01/2023

Giám đốc Sở

 

Tháng 2 năm 2023

 

3

Ngày 08/02/2023

Giám đốc Sở

4

Ngày 22/02/2023

Giám đốc Sở

 

Tháng 3 năm 2023

 

5

Ngày 08/03/2023

Giám đốc Sở

6

Ngày 22/03/2023

Giám đốc Sở

 

Tháng 4 năm 2023

 

7

Ngày 05/4/2023

Giám đốc Sở

8

Ngày 19/4/2023

Giám đốc Sở

 

Tháng 5 năm 2023

 

9

Ngày 03/5/2023

Giám đốc Sở

10

Ngày 17/5/2023

Giám đốc Sở

 

Tháng 6 năm 2023

 

11

Ngày 07/6/2023

Giám đốc Sở

12

Ngày 21/6/2023

Giám đốc Sở

 
  • Công dân khi có yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp xúc thì phải đăng ký trước với bộ phận tiếp công dân của Sở để bộ phận tiếp công dân chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và mời người có liên quan đến tham dự.
  • Đồng chí Giám đốc Sở tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã nêu trên, nếu có công tác đột xuất thì chỉ đạo người có trách nhiệm thay mặt Giám đốc Sở tiếp công dân.
  • Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2023 của Giám đốc Sở được thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023./.

     Xem chi tiết văn bản                                                      

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 166
  Tổng lượt truy cập: 2110635