Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
04/01/2023

Phòng Quản lý Môi trường – Sở TNMT

          Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt kết quả nổi bật. Cùng với đó, Sở TN&MT cũng đã triển khai kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

          THỰC HIỆN HIỆU QUẢ THU GOM RÁC THẢI

          Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo vào cuộc và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, Tiền Giang cũng đang phải đối mặt với thách thức trong việc giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Những thách thức mà tỉnh đang gặp phải cũng là thách thức chung của Việt Nam và toàn cầu trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt.

          Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh vào khoảng 27.599 tấn; trong đó khu vực đô thị phát sinh 2.883 tấn (bao gồm khu vực đô thị và nông thôn), khu vực nông thôn khoảng 24.715 tấn. Theo đánh giá của Sở TN&MT, công tác bảo vệ môi trường khu vực thành thị và khu vực nông thôn vẫn còn những khó khăn nhất định như: Rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, một số tuyến đường đôi khi còn phát sinh các túi nhựa và  túi ni lông, việc ô nhiễm môi trường trong các hoạt động chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình vẫn còn diễn ra… làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực nông thôn.

          Nhằm thực hiện tốt công tác thu gom rác thải rắn, thời gian qua, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”, Chương trình hành động số 84/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 01/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang…

          Qua đó, công tác thu gom, xử lý rác thải rắn đã đạt được những kết quả nổi bật với tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt trên 98%. Còn ở khu vực nông thôn, các địa phương đã xây dựng phương án thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn. Cụ thể, các địa phương đã thành lập các tổ, đội để vận chuyển rác từ các tuyến đường nhỏ ra điểm tập kết để xe đến lấy rác. Cùng với đó, các địa phương đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom, mở rộng tuyến thu gom đến vùng sâu nhằm hạn chế mức thấp nhất ô nhiễm do rác thải. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đổi rác thải tái chế lấy các phần quà, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn. Qua đó, tỷ lệ thu gom rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh đến nay đạt được khoảng 61,39%.

          ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DỊP TẾT

          Ngày 28-12-2022, UBND tỉnh có Công văn số 7078/UBND-KT ngày 28/12/2022 về việc thời gian ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất thời gian ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 10-1-2023 đến này 16-1-2023.

          Trong đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương cụ thể các nội dung triển khai thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở TN&MT đã có Công văn số 5639/STNMT-QLMT ngày 29/12/2022 gửi các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã  tùy theo tình hình thực tế tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Các Sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng loạt ra quân thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường bên trong, xung quanh khu vực cơ quan, đơn vị mình và cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

          Các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch cụ thể về các nội dung, thời gian thực hiện, rà soát các khu vực, điểm phát sinh rác thải tự phát để thu gom, dọn dẹp; yêu cầu các đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn tăng tần suất thu gom rác trước, trong và sau tết Nguyên đán để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các Hội, đoàn thể huy động lực lượng tổ chức đồng loạt ra quân thu gom rác thải tại cơ quan, đơn vị, các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng, tại các điểm phát sinh rác tự phát.

          Các địa phương xem xét bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn cấp huyện; phát động rộng rãi và đồng loạt đợt tổng vệ sinh môi trường để nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng thực hiện; tiếp tục mở rộng phạm vi trồng, chăm sóc hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

          ​Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp, giám sát chặt chẽ với các địa phương tổ chức thực hiện đồng loạt đợt ra quân thu gom rác thải và tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh vào thời gian nêu trên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tổ chức tyên truyền, vận động toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; xây dựng và phát triển các phong trào tự quản về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu phố, khu dân cư văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”./.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 171
  Tổng lượt truy cập: 2110640