Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Ban Giám đốc Sở TN&MT làm việc với UBND Thị xã Cai Lậy và Phòng TNMT Thị xã Cai Lậy
02/06/2022

Phòng TN&MT thị xã Cai Lậy

     Thực hiện Kế hoạch số 1984/KH-STNMT ngày 19/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thành, thị.

     Sáng ngày 01/6/2022, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy để trao đổi một số nội dung về kết quả thực hiện quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Dự cuộc họp có ông Đoàn Văn Phương – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Văn Thức - Phó Bí thư thị ủy Cai Lậy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy; ông Đoàn Bảo Ngoan – ủy viên Ban Thường vụ thị ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy; lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở TNMT; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy.

     Trong cuộc họp, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy đã báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bên cạnh đó thông qua kiến nghị để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

     Qua trao đổi, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và ông Đoàn Văn Phương – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng một số công tác trọng tâm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã Cai Lậy thời gian tới. Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 145
  Tổng lượt truy cập: 2110614