Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

​ Một trong những điểm mới quan trọng nhất trong quy định rà soát, đánh giá chính là việc bổ sung quy định về rà soát, đánh giá chuyên đề. Đây chính là một nhu cầu thực tế trong cải cách thủ tục hành chính thời gian qua, đã được pháp lý hóa tại Thông tư số 02/...
​Ngày 16/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp...
Ngày 23-6-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính....
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - 24/01/2022 (số lượt xem: 287)

     Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang   ...

Báo cáo cải cách hành chính năm 2020 - 17/11/2020 (số lượt xem: 179)
Xem thêm >>

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành...
Triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 Triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
     Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy...
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022
     Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
     Nhằm phát động phong trào thi đua để tạo động lực, thúc đẩy các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC,...
Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
     Căn cứ Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  ...
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
     Thực hiện Công văn số 432/SNV-CCHC ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Sở Nội vụ về hướng dẫn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Ngày 09 tháng 3 năm...
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2022 Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2022
     Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số năng lực...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
     Mục đích giúp UBND tỉnh nắm được tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC và xây dựng CQS tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo, điều hành về CCHC và...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
    Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,...
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
          Nhằm mục đích k iểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, cải cách...
Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
      Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  ...

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 160
  Tổng lượt truy cập: 2110629