Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Xem chi tiết >>        
Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019
Thông báo đường dây nóng Thông báo đường dây nóng
Đường dây nóng tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018
Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài nguyên và Môi trường
         Ngày 11/7/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 583/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của...
Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước
Căn cứ Kế hoạch số 2009/KH-STNMT ngày 19/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và...
Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018) Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)
Xem chi tiết >>            
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức với yêu cầu vị trí việc làm như sau:

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 36348
  Tổng lượt truy cập: 806205