Truy cập nội dung luôn

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường, đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

          Trên cơ sở quy hoạch hệ thống quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2010 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 27/9/2013. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quan trắc đánh giá chất lượng môi trường theo quy hoạch đã được phê duyệt. Các vị trí quan trắc môi trường của tỉnh được phân bố trên phạm vi toàn tỉnh với các đảm bảo các thành phần quan trắc gồm: quan trắc nước mặt nội địa, quan trắc nước biển ven bờ, quan trắc nước ngầm, quan trắc nước thải, quan trắc chất lượng không khí xung quanh. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 2 năm 2020 của tỉnh như sau:

          1. Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt:

     - Khu vực sông Tiền: Nhìn chung, chất lượng nước trên sông Tiền đợt 2 năm 2020 có giá trị TSS khá cao tại một vài vị trí, vượt mức B2 từ 1,76 ÷ 2,17 lần so với quy chuẩn cho phép. Đa số các vị trí đạt mức A2, B1 về chất hữu cơ (COD, BOD5), N-NH4+, P-PO43- ; riêng tại vị trí NM4_Khu chế biến thủy sản (KCN Mỹ Tho) có giá trị P-PO43- vượt 1,08 lần so với quy chuẩn cột B2, chất lượng nước chỉ thích hợp dùng cho mục đích tưới tiêu hoặc giao thông thủy. So với cùng kỳ năm 2019, giá trị TSS đợt này được cải thiện ở một vài vị trí và có ít vị trí vượt so với quy chuẩn cho phép, giá trị Clorua trong đợt quan trắc này có xu hướng tăng do vấn đề hạn mặn.

     - Khu vực huyện Cái Bè, Cai Lậy và Tân Phước: Chất lượng nước tại hầu hết các điểm quan trắc chỉ có thể dùng cho giao thông thủy hoặc tưới tiêu, nếu dùng cho sinh hoạt thì cần phải qua xử lý: giá trị DO có xu hướng tăng và giảm ở một số vị trí, chú ý tại vi trí NM15_ Kênh 5-Nguyễn Văn Tiếp, huyện Cái Bè có giá trị DO khá thấp, không đảm bảo quy chuẩn B2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT; một số vị trí vượt mức B2 về chỉ tiêu TSS (NM12_Cầu thị xã Cai Lậy; NM13_Kênh 12-Cầu Quản Oai-Nguyễn Văn Tiếp, thị xã Cai Lậy; NM15; NM16_Cầu Mỹ Phước-chùa Phật Đá-kênh Nguyễn Văn Tiếp, huyện Tân Phước), giá trị vượt từ 1,26-2,41 lần so với quy chuẩn; nhìn chung các vị trí đạt mức A2, B1 về chất hữu cơ (COD, BOD5), N-NH4+, P-PO43-; đa số các vị trí vượt chỉ tiêu N-NO2- khá cao, giá trị vượt từ 1,36 ÷ 12,5 lần so với quy chuẩn; giá trị Coliform các vị trí đa số đạt mức A2. So với cùng kỳ năm 2019, hàm lượng clorua trong đợt quan trắc này có xu hướng tăng, nhưng đa số đều đạt cột A2, B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cl- ≤ 350 mg/L) ngoại trừ 2 vị trí là NM12 và NM16.

     - Khu vực tuyến kênh tiếp giáp địa phận 2 tỉnh Tiền Giang, Long An: Chất lượng nước tại các kênh, rạch nội đồng nhìn chung đạt mức B2 về TSS; mức B1 về Chất hữu cơ (COD, BOD5); riêng vị trí NM19_Kênh Bắc Đông-Vàm Cỏ Tây,  huyện Tân Phước có giá trị N-NH4+ vượt 1,18 lần so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1, A2), (N-NH4+ ≤ 0,9 mg/L). So với cùng kỳ năm 2019, giá trị Cl- tăng đột biến ở tất cả các vị trí và đều vượt giá trị giới hạn cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, (Cl- ≤ 350 mg/L) từ 1,07 – 1,26 lần.

     - Khu vực thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo: Chất lượng nước tại một số điểm quan trắc không tốt, chỉ đạt mức có thể dùng cho tưới tiêu hoặc giao thông thủy. Đa số các vị trí quan trắc đạt mức B2 về thông số TSS, trừ 2 vị trí NM25_Cầu Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo và NM27_Cầu Bình Phan, huyện Chợ Gạo  đạt mức A2, B1 về Chất hữu cơ (COD, BOD5), N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-; riêng vị trí NM24_Ngã ba Rạch Ông Đạo-sông Bảo Định, huyện Châu Thành có giá trị N-NO- vượt 1,5 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1, A2, B1, B2), (N-NO- ≤ 0,05 mg/L). So với cùng kỳ năm 2019, giá trị DO có tăng nhẹ tại ở một vài vị trí quan trắc và có 1 vị trí không đạt quy chuẩn B2 (NM24). giá trị Cl- tăng  và  không ổn định ở một số vị trí quan trắc, như tại vị trí NM21_Cầu Thạnh Phú, huyện Châu Thành vượt 1,72 lần; vị trí NM25 vượt 7,04 lần và vị trí NM27 vượt 1,52 lần.

     - Khu vực thị xã Gò Công, huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông: Chất lượng nước khu vực này đa số đạt mức A2, B1 về chất hữu cơ (COD, BOD5), P-PO43-, N-NH4+ ; đa số các vị trí có chỉ tiêu N-NO2-  vượt từ 1,5 ÷ 3,0  lần so với quy chuẩn; giá trị TSS đa số các vị trí đạt cột B2 trừ 2 vị trí NM30_Cầu Long Chánh, thị xã Gò Công và NM32_Cống Cần Lộc, huyện Gò Công Đông. So với cùng kỳ năm 2019, có 1 vị trí quan trắc không đạt quy chuẩn về pH (NM32), giá trị Cl- có nhiều biến động và không ổn định, tất cả các vị trí đều vượt giá trị quy định trong cột A2, B1, QCVN 08- MT:2015/BTNMT (Cl- ≤ 350mg/L), giá trị vượt từ 1,41 ÷ 32,88 lần.

          2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:

          Qua kết quả quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2020 cho thấy: chất lượng môi trường không khí tại các điểm quan trắc khu vực đô thị và nông thôn tương đối tốt, hầu hết các thông số đều đạt giá trị giới hạn cho phép. Tuy nhiên, cá biệt có một số vị trí có giá trị vượt so với Quy chuẩn về Độ ồn (K2_Ngã ba Trung Lương - Phường 10; K3_Đường Hùng Vương (đối diện Sở Y Tế) - Phường 1; K4_Bến xe Tiền Giang - Phường 5; K5_Cụm CN Trung An, xã Trung An – Thành phố Mỹ Tho; K8_Bùng binh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 7; K9_Bến xe thị xã Gò Công; K15_Khu vực xung quanh Công ty cổ phần gạch ngói gốm Tiền Giang – Xã Tân Lập 1 – huyện Tân Phước; K16_Chợ Cái Bè - Thị trấn Cái Bè, K18_Cầu Mỹ Thuận (quốc lộ 1A); K22_Ngã tư Cai Lậy gần cầu Cai Lậy; K32_TT Y tế Gò Công Tây – Thị trấn Vĩnh Bình); Bụi TSP (K15), nguyên nhân chủ yếu là do đây là những vị trí có mật độ giao thông cao.

 

Hình ảnh:Quan trắc môi trường không khí

So với cùng kỳ năm 2019, tiếng ồn có xu hướng tăng, nồng độ Bụi có giảm đáng kể, các thông số khác phần lớn đạt quy chuẩn cho phép. Nồng độ H2S, NH3, Mercaptan khá cao tại một số khu vực đặc trưng tại khu vực gần bãi rác như: NH3 (K11_Bãi rác Long Chánh – Xã Long Chánh; K14_Bãi rác Tân Lập – Xã Tân Lập 1 – huyện Tân Phước; K33_Bãi rác Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Bình - Gò Công Tây; K34_Làng nghề chế biến thủy sản: TT Vàm Láng – huyện Gò Công Đông; H2S (K11, K14, K33, K34), Mercaptan (K14).

          3. Diễn biến chất lượng môi trường nước ngầm:

          Qua kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quý 2 năm 2020 cho thấy chất lượng nước ngầm tại một số điểm quan trắc chưa đảm bảo tiêu chí dùng cho mục đích sinh hoạt, một số vị trí có giá trị vượt so với Quy chuẩn về: Độ cứng (NG19_Khu vực xã Tân Lý Đông), Cl- (NG6_Nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang – xã Trung An, NG7_Khu vực xã Bình Đông, NG15_Khu vực xã Hưng Thạnh, NG19_Khu vực xã Tân Lý Đông, NG29_Khu vực xã Lương Hòa Lạc, NG30_Khu vực xã Thạnh Nhựt, NG32_Khu vực Bình Phú), Fe (NG7), Coliform (NG7, NG24_Khu vực ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy). So với cùng kỳ năm 2019, số lượng vị trí quan trắc vượt quy chuẩn có sự giảm.

          4. Diễn biến chất lượng Môi trường nước biển ven bờ:

          Nhìn chung, Chất lượng nước biển ven bờ trong đợt 2 năm 2020 có một vài vị trí bị vượt về chỉ tiêu TSS (B6_Khu vực Phú Tân; B10_Bến cá Vàm Láng, thị trấn Vàm Láng, Gò Công Đông), giá trị vượt từ 1,02 ÷ 1,26 lần và chỉ tiêu N-NH4+  (B1_Cửa sông Soài Rạp, B6, B9_Bến cá Đèn Đỏ xã Tân Thành, Gò Công Đông, B10), giá trị vượt từ 0,07 ÷ 0,14 lần so với quy chuẩn, các chỉ tiêu còn lại đều đạt quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT-Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. So với cùng kỳ năm 2019, chất lượng nước biển có xu hướng giảm về nồng độ ô nhiễm và giảm về số lượng các vị trí vượt quy chuẩn.

          5. Diễn biến chất lượng môi trường nước thải:

          Chất lượng nước thải tại một số vị trí không đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, một số điểm quan trắc có một số chỉ tiêu vượt so với quy chuẩn như: TSS (NT4_Cống nước thải CCN Tân Mỹ Chánh), N-NH4+ (NT2_Cống nước thải sinh hoạt của TP.Mỹ Tho, NT3_Cống nước thải KCN Mỹ Tho, NT4); TP (NT3); Coliform (NT4, NT6_Nước thải khu vực nuôi trồng thủy hải sản Tp. Mỹ Tho).

          Tóm lại, kết quả quan trắc nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường, riêng tại các cụm công nghiệp trong đợt quan trắc này có một số chỉ tiêu không đạt quy chuẩn cho phép. Tại các cơ sở y tế, các chỉ tiêu quan trắc trong nước thải đều đạt theo quy chuẩn cho phép./.

Phòng Quản lý Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường


Tin liên quan
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên    07/04/2021
Thông báo về việc hướng dẫn và yêu cầu thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt    30/03/2021
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2021    22/02/2021
Công văn về việc phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải    19/02/2021
Công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã    19/02/2021
Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế - việc kiểm soát nguy cơ phát sinh sự cố môi trường – vấn đề ô nhiễm môi trường    25/12/2020
Đoàn Thanh niên thành phố Mỹ Tho triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm túi nilong – Chợ thân thiện môi trường”    23/11/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang    09/11/2020
Công văn v/v phối hợp thông báo tạm dừng chuyển giao chất thải cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ môi trường Mỹ Nga    02/11/2020
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh TG, giai đoạn 2015-2020    02/11/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 1400834