Truy cập nội dung luôn

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1625/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc giao khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

» Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

» Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

» Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

» Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả cho xây dựng chính sách, chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ diễn ra chiều ngày 21/02, tại Hà Nội.
 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu kết luận tại cuộc họp
 
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).


Ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ KH&CN báo cáo tại cuộc họp 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết, Vụ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; công nghệ cao; chuyển giao công nghệ; ứng dụng năng lượng nguyên tử; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng sản phẩm đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT và các quy định của pháp luật chuyên ngành; đảm bảo đầy đủ, bao quát, không bỏ sót nhiệm vụ. Do vậy, về cơ bản Vụ KH&CN không kiến nghị sửa đổi chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Về rà soát cơ cấu tổ chức của Vụ, hiện nay gồm 3 phòng chuyên môn, hoạt động của Vụ luôn thông suốt, hiệu quả; các mảng công việc phân theo phòng cũng được triển khai thuận lợi; thúc đẩy làm việc nhóm, tạo điều kiện nâng cao chất lượng công việc. Vì vậy, Vụ KH&CN cũng đề nghị được giữ nguyên cơ cấu tổ chức hiện nay. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo lĩnh vực quản lý cả Bộ, đồng thời có sự tổng hợp theo từng mảng nghiệp vụ quản lý KH&CN, Vụ trưởng Nguyễn Đắc Đồng cho biết, Vụ cũng đã sắp xếp, chỉnh sửa chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp hơn. Cụ thể, Vụ đang rà soát, bổ sung thêm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng quy định tại Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC- BKHCN ngày 25/08/2014 về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập; bổ sung thêm nội dung quản lý hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN; đồng thời chi tiết hơn những quy định trong công tác tổng hợp, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch KH&CN theo đúng nhiệm vụ đang triển khai.


Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã nhấn mạnh và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị phải theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm không tăng đầu mối, không tăng biên chế và không làm tăng nguồn chi từ Ngân sách.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ tại cuộc họp; Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất về bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ KH&CN; yêu cầu Vụ chủ trì tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ bảo đảm trình Bộ trưởng trước ngày 25/02/2017.

Thứ trưởng cho rằng, do hoạt động của Vụ KH&CN vừa mang tính chuyên môn sâu về các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, vừa gắn kết với nghiệp vụ quản lý rộng liên quan, vì vậy, nhiệm vụ KH&CN phải được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm việc hỗ trợ cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phát triển và nâng cao tiềm lực cũng như là ứng dụng kết quả, chuyển giao, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ. Để đạt được các mục tiêu đó, Thứ trưởng đề nghị Vụ KH&CN cần sắp xếp,chỉnh sửa chức năng nhiệm vụ theo hướng nhóm công việc cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn; đồng thời chỉnh sửa quy định chi tiết hơn công tác xây dựng, điều chỉnh kế hoạch KH&CN theo đúng nhiệm vụ đang triển khai. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Quỹ phát triển KH&CN cấp Bộ sẽ được thành lập. Để Quỹ đi vào hoạt động hiệu quả, Vụ cũng cần bổ sung nội dung quản lý hoạt động của Quỹ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

CTTĐT
Nguồn: http://www.monre.gov.vn


Tin liên quan
Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả cho xây dựng chính sách, chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường    22/02/2017
Thúc đẩy hợp tác về công nghệ thông tin với Tập đoàn Microsoft    09/12/2016
Hội thảo kết nối doanh nghiệp giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) trong lĩnh vực Môi trường    24/11/2016
Việt Nam - Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác trong sử dụng tiết kiệm năng lượng    11/11/2016
Phê duyệt Đề án tham gia Triển lãm quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi trường lần thứ 27 (Pollutec 2016)    31/10/2016
Dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tiện lợi và tiết kiệm    27/09/2016
Đổi mới trong công tác quản lý và phát triển khoa học và công nghệ    12/09/2016
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng DVHC công tỉnh Tiền Giang    25/08/2016
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai    01/08/2016
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản"    23/06/2016

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn

» Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

» Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn

» Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 468937