Truy cập nội dung luôn

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1625/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc giao khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

» Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

» Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

» Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

» Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo kết nối doanh nghiệp giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) trong lĩnh vực Môi trường


Quang cảnh Hội nghị

Qua hơn 02 năm giao lưu và xúc tiến thương mại về lĩnh vực công nghệ môi trường giữa tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) đã thu được một số kết quả bước đầu thành công. Nhằm mở rộng kết quả hợp tác về công nghệ môi trường của tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hiroshima ra các tỉnh khác thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 07/11/2016, tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hiroshima hợp tác tổ chức buổi Hội thảo với sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND thành phố Cần Thơ dành cho đối tượng là các doanh nghiệp, các Sở ngành liên quan đến môi trường của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Chủ trì Hội thảo có Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ và Phòng Kinh doanh nước ngoài của tỉnh Hiroshima.
Nội dung chính của Hội thảo là giới thiệu các công nghệ và sản phẩm từ các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực môi trường của tỉnh Hiroshima và đàm phán thương mại giữa các doanh nghiệp trong tỉnh Hiroshima và các doanh nghiệp thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong buổi Hội thảo này có 06 doanh nghiệp của tỉnh Hiroshima trình bày liên quan đến 06 lĩnh vực môi trường được hợp tác đều đạt được hiệu quả cao: (1) Lên men vỏ trấu, (2) Xử lý rác thải sinh hoạt, (3) Thiết bị lọc nước, (4) Hóa chất xử lý ao nuôi tôm, (5) Tái chế nhựa và phế liệu, (6) Hóa chất đo nhanh các thông số môi trường nước.
Sau khi tham dự Hội thảo kết nối doanh nghiệp giữa Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima trong lĩnh vực môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang thông tin đến Quý cơ quan và các doanh nghiệp trong tỉnh để biết, khi có nhu cầu nghiên cứu ứng dụng hoặc sử dụng các lĩnh nêu trên đề nghị Quý cơ quan và các doanh nghiệp có thể liên hệ hoặc truy cập trực tiếp vào Website của 06 Công ty:
1.Công ty Cổ phần Aina
- Địa chỉ: 739-1733 Hiroshima City, Asakiata ku, Kuchitaminami 9-31-26
- Điện thoại: 082-847-5389
- Fax: 082-847-5550
- Email: aina-kyousei@sound.ocn.ne.jp
- Web: http://www.aina-kyousei.co.jp
- Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm: phân hữu cơ tái chế; thuốc thổ nhưỡng sử dụng vỏ trấu hoặc bã bia (ứng dụng dung dịch chất xúc tác dinh dưỡng "Aina" làm tăng vi sinh vật bản địa để thúc đẩy lên men vỏ trấu hoặc bã bia).
2.Công ty Cổ phần Aiken Kakoki K.K
- Địa chỉ: Matsuyama/Hiroshima, Japan hoặc thành phố Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm: Giảm dung lượng bùn phát thải từ nước thải; Thu hồi năng lượng từ nước thải, rác thải; chuyển giao công nghệ.
3.Công ty Pipe Design, Inc
- Địa chỉ: 1-21-35, Kusatasu-Shinmachi, Nishiku, Hiroshima, 733-0834, Japan
- Điện thoại: +81-82-279-8200
- Fax: 082-847-5550
- Web: http://www.pipedesign.co.jp
- Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm: Phần mềm quản lý đường ống cấp thoát nước
- Ứng dụng: có thể sử dụng phần mềm quản lý hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải của thành phố, khu dân cư.
4.Công ty Chugai Technos Corporation
- Địa chỉ: 9-12 Yokogawa-shinmachi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Japan
- Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm: Phân tích môi trường - Tư vấn - Chẩn đoán tiết kiệm năng lượng; bán máy móc phân tích môi trường - máy móc kiểm ta không tổn hại, máy lọc nước.
5.Nhà cung cấp Hinomasu Sangyo Co., Ltd; Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam Công ty Cổ phần giải pháp môi trường xanh Ige Hà Nội, Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm: Xử lý làm sạch nguồn nước ao hồ nuôi trồng thủy sản.
6.Công ty Ogawa econos INC
- Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm: Công nghệ xử lý chất thải; thu hồi năng lượng; sản xuất nhiên liệu từ chất thải.
- Ứng dụng: thu hồi mêtan từ nguồn nước thải, có thể tái sử dụng khí này vào trong quá trình sản xuất; xử lý nước thải và rác thải.
Đính kèm: chi tiết nội dung nghiên cứu và các sản phẩm của 06 Công ty tỉnh Hiroshima, Nhật Bản liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Huỳnh Thị Tú Quyên - CCBVMT


Tin liên quan
Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả cho xây dựng chính sách, chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường    22/02/2017
Thúc đẩy hợp tác về công nghệ thông tin với Tập đoàn Microsoft    09/12/2016
Hội thảo kết nối doanh nghiệp giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) trong lĩnh vực Môi trường    24/11/2016
Việt Nam - Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác trong sử dụng tiết kiệm năng lượng    11/11/2016
Phê duyệt Đề án tham gia Triển lãm quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi trường lần thứ 27 (Pollutec 2016)    31/10/2016
Dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tiện lợi và tiết kiệm    27/09/2016
Đổi mới trong công tác quản lý và phát triển khoa học và công nghệ    12/09/2016
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng DVHC công tỉnh Tiền Giang    25/08/2016
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai    01/08/2016
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản"    23/06/2016

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn

» Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

» Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn

» Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 193
  Tổng lượt truy cập: 468860