Truy cập nội dung luôn

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

Thực hiện Kế hoạch số 1923/KH-STNMT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

       Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất nêu trên để tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố.

       Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố có liên quan; Chủ tịch và cán bộ địa chính – xây dựng Ủy ban nhân dân các phường, xã.

 


Toàn cảnh Hội nghị


Ông Nguyễn Đức Lữ - đại diện Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND và Đề án

       Tại Hội nghị báo cáo viên đã triển khai nội dung Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sau đó các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trao đổi thực hiện. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố có một số ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các đơn vị tổ chức triển khai quán triệt tại cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đây là Đề án chung, các đơn vị xây dựng kế hoạch đối tượng cụ thể thực hiện, thời gian thực hiện, trong đó quan tâm các nội dung:

- Rà soát xử lý dứt điểm các vụ việc lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền;

- Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận các thửa đất đang sử dụng: trụ sở cơ quan, trụ sở khu phố, ấp…;

- Đo đạc cắm mốc ranh giới đất chưa sử dụng;

- Quan tâm diện tích đất thu hồi liên quan bồi thường giải tỏa, cụ thể là diện tích bồi thường kéo theo, không để mất diện tích đất này vì sẽ làm thất thu ngân sách nhà nước;

- Thực hiện cập nhật thường xuyên diện tích đất công (tăng giảm, công trình phát sinh) không để lấn chiếm.

3. Các đơn vị tăng cường trách nhiệm phối hợp thực hiện theo Đề án. Nếu phát sinh sau cuộc họp do thiếu trách nhiệm, chủ quan thì các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Về chế độ báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ của các đơn vị:

- Các đơn vị triển khai, xây dựng Kế hoạch thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/5/2018.

- Báo cáo thực hiện nội dung Đề án định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

Phòng TN&MT thành phố Mỹ Tho


Tin liên quan
Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019    22/07/2018
Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý    03/05/2018
Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020    01/12/2016
Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp    14/11/2016
Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai    09/11/2016
Việt Nam – Nhật Bản: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong quản lý đất đai    27/09/2016
Diễn đàn Hợp tác Môi trường ASEAN - Trung Quốc năm 2016: “Chuyển đổi Đô thị bền vững cho Phát triển”    13/09/2016
Nhìn lại 2 năm đưa Luật Đất đai 2013 vào cuộc sống    09/09/2016
Phê duyệt “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020”    30/08/2016
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất những điều cần biết    26/07/2016

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn

» Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

» Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn

» Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 468937