Truy cập nội dung luôn

TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

Triển khai các Quyết định về công tác cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai các Quyết định về công tác cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về công tác cán bộ:

Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Trần Xuân Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc;


Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định
bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho ông Phạm Văn Trọng.

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm thanh tra viên đối với ông Trần Văn Toàn, Thanh tra viên, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính;

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều động ông Lê Đăng Hưng, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 3, thuộc Thanh tra tỉnh đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận công tác, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân công;

Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phân công viên chức quản lý đối với ông Hồ Thanh Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, về phòng Định giá đất và Tái định cư thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận công tác, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân công;

Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tiến, trưởng phòng Định giá đất và Tái định cư thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc.

Quyết định số 197/QĐ-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang về việc điều động cán bộ đối với ông Lưu Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phước, Gò Công Đông đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận công tác, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân công.


Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao các Quyết định 
điều động, bổ nhiệm phân công công chức, viên chức quản lý

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh ông Lê Văn Hưởng gửi lời chúc mừng đến các cán bộ được bổ nhiệm. Việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh nhằm góp phần đưa công tác quản lý lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Xuân Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với sự nghiệp phát triển công tác Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí được phân công, điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy công sức, trí tuệ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đặc biệt là công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường./.

Trung tâm Công nghệ thông tin


Tin liên quan
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường    16/11/2018
Công nhân, viên chức, lao động thành phố Mỹ Tho ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018    29/10/2018
Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang    29/10/2018
Thành phố Mỹ Tho triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám lấp giếng khoan không sử dụng    29/10/2018
Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt    27/10/2018
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2018 và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2010 - 20/10/2018    22/10/2018
Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước    18/10/2018
Mẫu biểu khảo sát hồ sơ và mét giá kèm theo Kế hoạch số 5543/KH-STNMT ngày 15/10/2018 về việc triển khai thực hiện công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018.    18/10/2018
Sở Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trạm lấp giếng khoan không sử dụng trên địa bàn tỉnh    08/10/2018
Thành phố Mỹ Tho tuyên truyền vận động giao rác, phân loại rác tại nguồn cho hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho    08/10/2018

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1625/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc giao khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

» Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

» Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

» Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

» Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn

» Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

» Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn

» Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 194
  Tổng lượt truy cập: 468861