Truy cập nội dung luôn

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1625/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc giao khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

» Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

» Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

» Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

» Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam

Sáng ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam.
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chủ trì hội thảo
 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tới dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường; các chuyên gia, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế làm việc tại các Viện, Trường, cơ quan nghiên cứu khoa học­; đại diện lãnh đạo các Sở TN&MT một số tỉnh; đại diện lãnh đạo các trạm quan trắc môi trường địa phương và Chi cục bảo vệ môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, trong thời gian qua, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống xã hội, Việt Namđã đạt được những thành tựu đáng kể. Mặc dù vậy, sự phát triển kinh tế, đặc biệt các hoạt động sản xuất công nghiệp, đã dẫn tới sự gia tăng các tác động xấu tới môi trường. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường luôn là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên bậc nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Ở nước ta, công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thể hiện qua các văn bản như Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các chương trình, chính sách phát triển kinh tế-xã hội bền vững, xây dựng nền kinh tế xanh. Để hiện thực hóa chủ trương này, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn thiện, góp phần tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt hơn tác động xấu tới môi trường. Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua vào ngày 23/6/2014 chính là văn bản pháp lý quan trọng nhất trong công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam.  

Để thực hiện quản lý môi trường hiệu quả, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng công tác giám sát, quan trắc thường xuyên, liên tục chất lượng môi trường đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hiện nay, hầu hết các tỉnh/thành phố đã thành lập Trung tâm quan trắc môi trường trực thuộcSởTN&MT hoặc Chi cục bảo vệ môi trường, với lực lượng cán bộ và trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế. Các Trạm quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm quan trắc môi trường của các tỉnh cũng như hoạt động quan trắc của các Bộ/ngành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá hiện trạng, xu hướng diễn biến môi trường ở các khu vực, các vùng cũng như tác động từ hoạt động của các ngành kinh tế - xã hội đến môi trường. Các điểm quan trắc phân bố trên địa bàn các tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu vào các điểm nóng về môi trường như các đô thị lớn, khu công nghiệp, các vùng sinh thái nhạy cảm về môi trường. Hoạt động quan trắc thường xuyên các thành phần môi trường không khí (gồm cả tiếng ồn), nước mặt lục địa, nước biển ven bờ, biển khơi, môi trường đất, chất thải rắn, phóng xạ môi trường, mưa axit và môi trường lao động đã từng bước đi vào nề nếp...

"Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện quan trắc môi trường nhưng do còn hạn chế về năng lực con người cũng như trang thiết bị, công tác quan trắc môi trường vẫn chưa đạt được những hiệu quả mong muốn. Trước những thách thức đặt ra trong thực tế thời gian vừa qua, việc tăng cường quan trắc, giám sát chất lượng môi trường cần phải được đẩy mạnh và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời cảnh báo và sớm ngăn ngừa các tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt" – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Để tăng cường triển khai các quy định của pháp luật về quan trắc môi trường trong thời gian tới, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam" nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác quan trắc môi trường nhằm định hướng các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường tại Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân mong rằng, thông qua Hội thảo, Bộ TN&MT sẽ nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quan trắc môi trường tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để từ đó xác định những định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường trong thời gian tới.


Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường); đại diện Sở TN&MT Đồng Nai và các chuyên gia quốc tế đã tham gia trình bày và giới thiệu khái quát các nội dung liên quan tới Quy định pháp luật, định hướng các giải pháp và kế hoạch thực hiện các nội dung quan trắc môi trường; hiện trạng quan trắc môi trường của Việt Nam; kinh nghiệm về lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai; các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, kiểm soát chất lượng môi trường tại Việt Nam.

Đồng thời, đại diện các đơn vị quan trắc tại địa phương và quốc gia; các nhà quản lý cũng như đơn vị tư vấn đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi, thảo luận cởi mở về các vấn đề liên quan tới sự cần thiết phải lập một mạng lưới quan trắc môi trường tổng thể trên cả nước; tăng cường áp dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến phục vụ cho công tác quan trắc môi trường; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận và bế mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những bài tham luận bổ ích của các diễn giả và các chuyên gia quốc tế cũng như những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo. Các ý kiến quý báu đó một lần nữa khẳng định được tầm quan trọng của hoạt động quan trắc trong công tác quản lý bảo vệ môi trường; đồng thời cũng đề cập tới một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đổi mới công nghệ quan trắc; nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ quốc tế về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của các quốc gia trong hoạt động quan trắc TN&MT; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho mạng lưới quan trắc TN&MT...

Thứ trưởng cho biết, hiện nay Bộ TN&MT đang tích cực triển khai các hoạt động để tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường, trong đó tập trung tổ chức triển khai Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016-2025. Để hoạt động quan trắc môi trường tiếp tục góp phần quan trọng trong phòng ngừa, kiếm soát, ứng phó và quản lý tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, thông qua Hội thảo lần này, Thứ trưởng hy vọng rằng, sự gắn kết hợp tác giữa các cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường sẽ ngày càng khăng khít hơn, các mối quan hệ đối tác sẵn có càng thêm sâu sắc và nhiều mối quan hệ đối tác mới được xây dựng đóng góp quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường một cách bền vững, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, phát triển kinh tế của đất nước. 

CTTĐT
Nguồn: http://www.monre.gov.vn/


Tin liên quan
Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)    03/07/2018
Tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia    08/03/2017
Đưa nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản đi vào chiều sâu    29/12/2016
Thông báo kết quả quan trắc môi trường Tiền Giang ngày 15/8/2016    06/09/2016
Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam    23/06/2016
Sửa đổi Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản    16/05/2016
Xây dựng Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường    14/04/2016
Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường    24/03/2016
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.    23/02/2016
Quản lý khoáng sản chưa thăm dò: Quyết liệt vào cuộc giữ tài nguyên    12/05/2015

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn

» Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

» Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn

» Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 194
  Tổng lượt truy cập: 468861