Truy cập nội dung luôn

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1625/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc giao khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

» Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

» Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

» Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

» Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trong những năm qua, với tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với nhu cầu lớn, đa dạng nguồn nguyên liệu, hóa chất, điều này dễ dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về sự cố môi trường.

         
        Đặc biệt, sau sự cố cháy kho chứa vật tư nông nghiệp Trường Sơn tại ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè vào tháng 9 năm 2017, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  

         Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc phòng ngừa và ứng phó, nhằm ngăn ngừa tại chỗ khả năng xảy ra sự cố môi trường. Bên cạnh đó, trong thẩm định các hồ sơ môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và các loại hình có nguy cơ gây sự cố môi trường cần phối hợp với các đơn vị có liên quan, đảm bảo các quy định về mua bán, kinh doanh và các phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương rà soát các cơ sở, các loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ra sự cố môi trường để tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý theo quy định, hoàn thành trong quý III năm 2018. Trong trường hợp xảy ra sự cố, phải phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, đưa ra phương án xử lý môi trường và giám sát diễn biến chất lượng môi trường theo quy định...

          Đối với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan như: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

         Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trường thuộc trách nhiệm quản lý. Chủ trì, chủ động xử lý sự cố xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu UBND cấp huyện trong việc cấp hồ sơ môi trường và các giấy phép có liên quan cho các loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và các ngành nghề có nguy cơ gây sự cố môi trường theo thẩm quyền cần đảm bảo các quy định pháp luật, trong đó phải đáp ứng điều kiện về vị trí hoạt động và quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để phát sinh các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và các ngành nghề có nguy cơ gây sự cố môi trường không đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định khác thuộc thẩm quyền quản lý. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở thuộc các ngành nghề có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, đặc biệt là các cơ sở hoạt động trong các khu dân cư, các địa điểm gần trường học, bệnh viện và các khu vực công cộng khác. Chủ trì lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án phá dỡ công trình xây dựng ở khu vực bị sự cố nếu buộc phải phá dỡ để đảm bảo an toàn./.

Chi cục BVMT


Tin liên quan
Công nhân, viên chức, lao động thành phố Mỹ Tho ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018    29/10/2018
Thành phố Mỹ Tho tuyên truyền vận động giao rác, phân loại rác tại nguồn cho hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho    08/10/2018
Tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới    14/09/2018
Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/08/2018
Thành phố Mỹ Tho tăng cường thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị    22/07/2018
Chợ Gạo tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và ra quân thực hiện công trình “Nông dân Tiền Giang tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”    10/07/2018
Phường 5, thành phố Mỹ Tho ra quân trồng cây nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng    11/04/2018
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường    06/12/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/08/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm tỉnh Tiền Giang năm 2017    15/07/2017

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn

» Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

» Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn

» Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 468937