Truy cập nội dung luôn

VĂN BẢN VĂN BẢN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2964/QĐ-BTNMT 28-09-2018 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
. 19-07-2018 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1730/QĐ-UBND 20-06-2018 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
1513/QĐ-UBND 31-05-2018 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
29/NQ-HĐND 29-05-2018 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
919/QĐ-UBND 09-04-2018 Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
839/QĐ-UBND 02-04-2018 Quyết định 839/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
03/2018/QĐ-UBND 13-03-2018 Quyết định Quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
576/QĐ-UBND 05-03-2018 Quyết định 576/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt kết quả thực hiện dự án điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng rada
312/QĐ-UBND 25-01-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
64/QĐ-STNMT 19-01-2018 Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 19/01/2018 của của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
75/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
76/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước sông, hồ
72/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
Thông tư 73/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 73/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
3863/QĐ-UBND 27-12-2017 Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
28/NQ-HĐND 08-12-2017 Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
58/2017/TT-BTNMT 08-12-2017 Thông tư 58/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
2965/QĐ-BTNMT 23-11-2017 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
3258/QĐ-UBND 07-11-2017 Quyết định 3258/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
47/2017/TT-BTNMT 07-11-2017 Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
33 /2017/TT-BTNMT 29-09-2017 Thông tư 33 /2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
2261/QĐ-UBND 26-07-2017 Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
14/2017/TT-BTNMT 20-07-2017 Thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2205/QĐ-UBND 19-07-2017 Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung
3122/KH-STNMT 10-07-2017 Kế hoạch 3122/KH-STNMT ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
26/CT-TTg 06-06-2017 Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
1524/QĐ-UBND 15-05-2017 Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 31
  Tổng lượt truy cập: 466066