Truy cập nội dung luôn

VĂN BẢN VĂN BẢN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định về công tác văn thư số 30/2020/NĐ-CP
133/QĐ-TTg 17-01-2020 Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
40/2019/NĐ-CP 13-05-2019 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
1595/KH-STNMT 16-04-2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 896/KHLT-STN&MT-BĐBP-UBND ngày 07/3/2019 phối hợp thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông
1241/STNMT-NKS&B 28-03-2019 Công văn 1241/STNMT-NKS&B ngày 28/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
896/KHLT-STN&MT-BĐBP-UBND 07-03-2019 Kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông đến năm 2020
27/NQ-HĐND 07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
28/NQ-HĐND 07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ dưới 20ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
1241/QĐ-STNMT 26-11-2018 Quyết định 1241/QĐ-STNMT ngày 26/11/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2019
3549/QĐ-BTNMT 23-11-2018 Quyết định 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
22/2018/QĐ-UBND 20-11-2018 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
315/KH-UBND 08-11-2018 Kế hoạch tổ chức triển khai Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2964/QĐ-BTNMT 28-09-2018 Quyết định 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
771/QĐ-STNMT 22-08-2018 Quyết định số 771/QĐ-STNMT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
. 19-07-2018 Niêm yết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1730/QĐ-UBND 20-06-2018 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
77/NQ-CP 18-06-2018 Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang
1513/QĐ-UBND 31-05-2018 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
29/NQ-HĐND 29-05-2018 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
919/QĐ-UBND 09-04-2018 Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
839/QĐ-UBND 02-04-2018 Quyết định 839/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
03/2018/QĐ-UBND 13-03-2018 Quyết định Quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
576/QĐ-UBND 05-03-2018 Quyết định 576/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt kết quả thực hiện dự án điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng rada
312/QĐ-UBND 25-01-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
64/QĐ-STNMT 19-01-2018 Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 19/01/2018 của của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
75/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
76/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước sông, hồ
72/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 201
  Tổng lượt truy cập: 1006122