Tin tức khác Tin tức khác

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí...
Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. ...
Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu: Biển miền Trung đã an toàn Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu: Biển miền Trung đã an toàn
  Phát biểu kết luận buổi làm việc của đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo 4 tỉnh...
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt
(Chinhphu.vn) - Trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 28/7, Quốc hội đã tiến hành phê...
Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đối với Tổng...
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ mới tại phiên họp đầu tiên Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ mới tại phiên họp đầu tiên
Sáng 1/8, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã diễn ra...
Quyết liệt hành động, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Quyết liệt hành động, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Đó là thông điệp hành động được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Báo cáo...
Hiện đại hóa quản lý đất đai bằng giao dịch điện tử Hiện đại hóa quản lý đất đai bằng giao dịch điện tử
Bộ TN&MT đang dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai nhằm từng...
Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành TN&MT Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành TN&MT
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch...