Tin liên quan Tin liên quan

Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực về công nghệ địa vật lý trong điều tra đánh giá khoáng sản trên đất liền, biển và hải đảo”. Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực về công nghệ địa vật lý trong điều tra đánh giá khoáng sản trên đất liền, biển và hải đảo”.
Ngày 15 tháng 10 năm 2016 tại khách sạn La Thành TP. Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản...
Tổng kết ngày Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp 7/11/2016 Tổng kết ngày Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp 7/11/2016
Buổi giao lưu trực tuyến đã được đông đảo nhân dân và doanh nghiệp tham gia; tính đến 17h00 ngày...
Giao lưu trực tuyến 2016: Lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật TN&MT Giao lưu trực tuyến 2016: Lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật TN&MT
Đó là thông điệp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà gửi tới người dân, doanh...
Việt Nam phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đối khí hậu Việt Nam phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đối khí hậu
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016 - Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Thoả thuận Paris thực hiện...
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
Ngày 1/11, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư...
Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường du khảo về nguồn thăm lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường du khảo về nguồn thăm lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2016 tại đơn vị, đồng thời thiết...
Bộ trường Trần Hồng Hà: Tiếp cận tốt quản lý tài nguyên và môi trường là phục vụ hiệu quả cho tái cơ cấu nền kinh tế đất nước Bộ trường Trần Hồng Hà: Tiếp cận tốt quản lý tài nguyên và môi trường là phục vụ hiệu quả cho tái cơ cấu nền kinh tế đất nước
Ngày 02/11, Quốc hội thảo luận về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả...
Hộ nghèo được miễn, giảm tiền sử dụng đất Hộ nghèo được miễn, giảm tiền sử dụng đất
Căn cứ Điều 11, 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về...