Truy cập nội dung luôn

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

Thành phố Mỹ Tho triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám lấp giếng khoan không sử dụng

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 5920/KH-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám lấp giếng khoan không sử dụng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

 


Các báo cáo viên tại Hội nghị

        Nhằm tăng cường công tác quản lý khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất một cách hiệu quả, xử lý trám lấp giếng khoan không còn sử dụng; hướng dẫn cho trưởng khu phố, ấp và cán bộ cấp xã trong việc rà soát cập nhật danh sách giếng khoan không còn sử dụng trên địa bàn quản lý, tiếp nhận xử lý thông tin trám lấp giếng khoan và tổng hợp danh sách giếng khoan đã trám lấp.


Toàn cảnh Hội nghị

        Ngày 24/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám lấp giếng khoan không sử dụng trên địa bàn thành phố. Thành phần tham dự hội nghị bao gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố có liên quan; lãnh đạo và cán bộ phụ trách môi trường 17 đơn vị phường, xã cùng 123 trưởng các khu phố ấp trên toàn thành phố Mỹ Tho.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các nội dung bao gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả dự án "Điều tra, đánh giá xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"; Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc phê duyệt báo cáo kết quả "Điều tra, đánh giá xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Hướng dẫn quy trình thủ tục về đăng ký khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất; Các nội dung liên quan đến cấp huyện, cấp xã trong việc xử lý trám lấp giếng theo quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn rà soát cập nhật danh sách giếng khoan không còn sử dụng; tổng hợp báo cáo kết quả trám lấp giếng.

        Sau Hội nghị triển khai, các trưởng khu phố, ấp triển khai lại cho tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và bắt đầu điều tra giếng khoan thuộc đối tượng đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám lấp giếng khoan không sử dụng theo hướng dẫn. Thời gian hoàn thành như sau:

        - Chậm nhất đến ngày 01/11/2018: trưởng các khu phố, ấp gửi kết quả điều tra về Ủy ban nhân dân phường, xã.

        - Chậm nhất đến ngày 08/11/2018: Ủy ban nhân dân phường, xã tổng hợp kết quả gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

        - Chậm nhất đến ngày 15/11/2018: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung kết quả điều tra của toàn thành phố.

       * Đối với công tác đăng ký khai thác nước dưới đất:

         Dựa trên kết quả điều tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố in ấn mẫu tờ trình đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (Mẫu số 38 – Thông tư 27/2017/TT-BTNMT) gửi đến trưởng các khu phố, ấp triển khai đến tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và các tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác nước dưới đất để kê khai. Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2018.

        Trong năm 2018, thành phố tổ chức đăng ký thí điểm đối với các giếng khoan trên địa bàn Phường 1, 2, 3, 4, 5. Đến năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai đối với các phường, xã còn lại.

        * Đối với công tác trám lấp giếng khoan không còn sử dụng:

        Dựa trên kết quả điều tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, đồng thời xây dựng Kế hoạch tổ chức mời các tổ chức, cá nhân có giếng cần phải trám lấp để hướng dẫn quy trình trám lấp theo Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2018.

         Do nước dưới đất là nguồn tài nguyên hữu hạn và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tự nhiên và sinh hoạt con người nên trong thời gian tới thành phố Mỹ Tho sẽ tăng cường công tác quản lý nhằm khai thác sử dụng một cách có hiệu quả và bền vững đối với nguồn tài nguyên này theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Phòng TN&MT TP. Mỹ Tho


Tin liên quan
Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức vui tết trung thu năm 2019    16/09/2019
Thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2020    19/08/2019
Hội thảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước biến đổi khí hậu    19/08/2019
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng sáu tháng đầu năm 2019    07/08/2019
Họp mặt nhân ngày "Thương binh liệt sĩ"    01/08/2019
Đòan Thanh niên thành phố Mỹ Tho ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh    16/07/2019
Thành phố Mỹ Tho tuyên truyền vận động giao rác, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông cho Hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho    05/07/2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019    24/06/2019
Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019    21/06/2019
Thành phố Mỹ Tho ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2019.    18/06/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 1031
  Tổng lượt truy cập: 862295