Truy cập nội dung luôn

TIN CHUYÊN NGÀNH TIN CHUYÊN NGÀNH

Nâng cao vị thế quản lý TNMT biển đảo trong công cuộc xây dựng đất nước

Sáng 06/02, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tới thăm và làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Cùng tham dự có các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia biển. Biển Việt Nam có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã và đang phát huy vai trò tham mưu giúp Bộ TN&MT quản lý Nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo, tạo động lực quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác của Tổng cục trong những năm qua, nhiệm vụ trong tâm, giải pháp trong thời gian tới.


Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh báo cáo tại hội nghị

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, ổn định bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tài nguyên và môi trường các vùng biển, ven biển và hải đảo; tham gia xây dựng các chiến lược chuyên ngành (kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao…) liên quan đến biển, đảo.

Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh hết sức quan trọng đối với đất nước. Bộ trưởng vui mừng nhận thấy, Tổng cục đang giữ một vai trò hết sức quan trọng trong quản lý nguồn lực, nguồn tài nguyên hết sức quý giá của đất nước. Ngoài vấn đề quản lý TN&MT biển còn là vấn đề chủ quyền, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... Những vấn đề trên đã khẳng định tầm quan trọng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nói riêng và Bộ TN&MT nói chung trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Bộ trưởng biểu dương Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 09 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật TNMT biển và hải đảo để đảm bảo Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã từng bước triển khai hiệu quả công tác quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, gắn với chiến lược biển và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, bước đầu đã triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển làm cơ sở cho giao khu vực biển và là công cụ để điều phối công tác quản lý, tổng hợp biển và hải đảo.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Bộ trưởng cho rằng hiện nay ngành Tài nguyên và Môi trường đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc, những tồn tại đang cần sớm giải quyết. Trong khi đó, những vấn đề này Đảng và nhà nước, nhân dân đang yêu cầu Bộ TN&MT nói chung và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nói riêng phải nỗ lực hơn nữa rất nhiều.


Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017, tại buổi làm việc, với tinh thần "bàn về công việc và hành động", Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2017 mà Bộ đã giao. "Khi có một nhiệm vụ được giao, chúng ta phải có 10 lần kế hoạch cụ thể hơn, chúng ta phải có 20 lần thể hiện quyết tâm cao hơn thì mới đạt được thành tích trong năm 2017 thì mới đạt kết quả tốt nhất" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật biển Việt Nam. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển không thể tách rời các chiến lược quy hoạch phát triển vùng bờ.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương liên quan triển khai có hiệu quả chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tổ chức điều tra, đánh giá chi tiết về tài nguyên và môi trường khu vực biển ven bờ, đặc biệt là các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế, nhạy cảm với môi trường.

Hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo, phục vụ ngay cho công tác quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp trên cơ sở kết quả của Đề án 47. Thiết lập cơ sở dữ liệu quan trắc để tích hợp chung dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương phục vụ, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự báo thời tiết, khí tượng, hải văn, cảnh báo thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu trên biển.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hảo đảo, đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Các hoạt động kinh tế - xã hội biển phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển...

Bộ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ rất đồng tình với báo cáo của đồng chí tổng cục trưởng đã nêu, năm 2017 là năm thể hiện tinh thần cam kết đổi mới lề lối cơ chế điều hành theo một tinh thần phát huy sáng tạo.

Với một tinh thần hành động nói đi với làm, Bộ trưởng cho rằng cuộc họp ngày hôm nay chính là cuộc họp tạo sự tiền đề cho Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ tập trung sự trí tuệ, sự quan tâm vào các nguồn lực của mình, để trong năm 2017, những nhiệm vụ mà Bộ giao cho sẽ được Tổng cục Biển và Hải đảo cùng các đơn vị trong Bộ cụ thể hóa để để nâng cao vị thế của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đảm bảo hoạt động phát triển kinh tế biển bền vững...

Khương Trung
Nguồn: http://www.monre.gov.vn/


Tin liên quan
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường    20/11/2019
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới 2019 “Giới và Đại dương”    06/06/2019
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019    31/05/2019
Lễ ký kết kế hoạch phối hợp liên tịch thực hiện tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông    26/03/2019
Hội nghị Đảng viên toàn Đảng bộ xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây về xây dựng nông thôn mới    26/02/2019
Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang    06/12/2018
Thành phố Mỹ Tho triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất và xử lý trám lấp giếng khoan không sử dụng    29/10/2018
Đoàn viên – Thanh niên thành phố Mỹ Tho ra quân thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ xã Thới Sơn xây dựng nông thôn mới    06/08/2018
Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường    18/06/2018
Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2017 sẽ tổ chức tại Cà Mau    05/04/2017

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 1046142