Truy cập nội dung luôn

THƯ VIỆN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Công bố thủ tục hành chính

Lĩnh vực Đất đai
Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Tải về
Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về ban hành Quy định phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tải về
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về ban hành Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tải về

Danh mục và nôi dung công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Thủ tục hành chính nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Tải về
Danh mục và nôi dung công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai (Công khai theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND, ngày 20/06/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang) Tải về
Danh mục và nội dung thủ tục hành chính Khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu Tải về
Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Tải về
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ  tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành, thị Tải về
Lĩnh vực Môi trường 
Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Tải về
Quyết định 3258/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Tải về
Danh mục công khai thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
Công khai theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang Tải về
Công khai thủ tục hành chính cấp tỉnh theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang Tải về
Lĩnh vực Biển và hải đảo
Quyết định 839/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Tải về

Nội dung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 839 /QĐUBND ngày  02  tháng 4  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Tải về
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Quyết định 312/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh  mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Tải về

Nội dung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Kèm theo Quyết định số 312/QĐ-UBN ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Tải về
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản; Biển và hải đảo
Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Tải về

Nội dung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản; Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Tải về
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Tải về
Nội dung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số  279 /QĐ-UBND ngày 22  tháng 02  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) Tải về

Tin liên quan
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.    30/10/2018
Công bố thủ tục hành chính    18/10/2018
Bản tin Tài nguyên và Môi trường    20/03/2018
Công văn số 2193/TCQLĐĐ-BQLDAVILG ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc khảo sát hiện trạng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai    08/12/2017
Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008    10/06/2017
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường    28/11/2016
Tài liệu tham khảo chuyên đề: Tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường - Giải pháp khắc phục    30/09/2016
Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR    06/04/2015
Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP    06/04/2015
Thông tư liên tịch số 16 hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm    06/04/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 468937