Truy cập nội dung luôn

Nội dung

Giới thiệu chung
12/05/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.)

Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 11, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073. 3872475 – 073. 3976484 Fax: 073. 3878404.
Email: stnmt@tiengiang.gov.vn, sotnmttg@gmail.com

Tin liên quan
Cơ cấu tổ chức    14/01/2019
Công bố thủ tục hành chính    23/08/2018
Giới thiệu chung    12/05/2015
Danh bạ điện thoại    06/05/2015
Câu chào    27/04/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 129
  Tổng lượt truy cập: 1541162