THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
Thực hiện Kế hoạch số 1318/KH-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc...
Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho Hội viên Người cáo tuổi trên địa bàn thành phố Mỹ Tho Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho Hội viên Người cáo tuổi trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 24/KHLT-TNMT-HNCT ngày 15/3/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi...
Tài liệu tham khảo chuyên đề: Tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường - Giải pháp khắc phục Tài liệu tham khảo chuyên đề: Tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường - Giải pháp khắc phục
- Tài liệu 1 (Định dạng *.doc) - Tài liệu 2 (Định dạng *.pdf) - Tài liệu 3 (Định dạng...
Tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường - Giải pháp khắc phục Tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường - Giải pháp khắc phục
A- TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ I. Khái niệm chung Biến đổi khí...
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và môi trường năm 2016 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và môi trường năm 2016
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và môi trường năm 2016
Công văn số 657/BTNMT-TĐKTTT ngày 03/3/2016 của Bộ TN&MT về việc Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2016 Công văn số 657/BTNMT-TĐKTTT ngày 03/3/2016 của Bộ TN&MT về việc Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2016
Công văn số 657/BTNMT-TĐKTTT về việc Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2016
Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số...
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật