Thông báo Thông báo

Về việc tuyển dụng nhân viên Về việc tuyển dụng nhân viên
Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.
Thư chúc mừng năm mới 2014 của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Thư chúc mừng năm mới 2014 của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang
Đồng bào, đồng chí thân mến!   Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang thân ái gửi đến toàn thể cán...