Thông báo Thông báo

Thông báo về việc thử nghiệm phần mềm Giao lưu trực tuyến ngành Tài nguyên và môi trường Thông báo về việc thử nghiệm phần mềm Giao lưu trực tuyến ngành Tài nguyên và môi trường
Căn cứ công văn số 110/CNTT-CSHT ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thử nghiệm phần mềm Giao lưu trực tuyến ngành tài nguyên và môi trường từ...
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Phiếu theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (cập nhật đến ngày 28/06/2018)
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Phiếu theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (cập nhật đến ngày 28/06/2018)
Thông báo cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng Thông báo cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng
Phát động cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng Tải về Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng Tải về    
Thông báo áp dụng chính thức quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. Thông báo áp dụng chính thức quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tải Thông báo tại đây: - Thông báo áp dụng chính thức quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài Nguyên Môi Trường Tải về - Biên bản tập huấn phần mềm Văn phòng điện...
Thông báo về việc cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2015 Thông báo về việc cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2015
Tải Thông báo tại đây: Tải về  
Thông báo áp dụng quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo áp dụng quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường
      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 1863/TB-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2015 về thời gian bắt đầu áp dụng thử nghiệm quy trình xử...
Văn bản về việc tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp Văn bản về việc tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp
Văn bản số 2100/STNMT-VP về việc tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp. Xem văn bản tại đây Văn bản số 2101/STNMT-VP về việc phân công trực, tổ chức trả lời các câu...
Văn bản về việc báo cáo danh sách Giấy chứng nhận đã bị huỷ Văn bản về việc báo cáo danh sách Giấy chứng nhận đã bị huỷ
Thực hiện Công văn số 304/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 03/3/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc báo cáo danh sách Giấy chứng nhận đã bị huỷ theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP...
Thông báo tuyển nhân viên năm 2015 Thông báo tuyển nhân viên năm 2015
THÔNG BÁO (V/v tuyển nhân viên) Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên. ...
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Thông báo mời thầu thuộc Dự án VLAP Thông báo mời thầu thuộc Dự án VLAP
Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam, tín dụng số...
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Phòng Tài nguyên Nước - Khoáng sản và Biển Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Phòng Tài nguyên Nước - Khoáng sản và Biển
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Phòng Tài nguyên Nước - Khoáng sản và Biển
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Trung tâm Công nghệ Thông tin Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Trung tâm Công nghệ Thông tin
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 03/3/2015 với Trung tâm Công nghệ Thông tin
Thông báo số 23/TB-BQLDAVLAP ngày 29/01/2015 của Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Thông báo số 23/TB-BQLDAVLAP ngày 29/01/2015 của Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp ngày 22 và ngày 26 tháng 01 năm 2015
Về việc vận hành thử nghiệm phần mềm Về việc vận hành thử nghiệm phần mềm "Một cửa điện tử"
Ngày 15/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm “Một cửa điện tử” được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://stnmt.tiengiang.gov.vn.
Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày 28/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và...