Thông báo Thông báo

Thông báo mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức Thông báo mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức
Kính gửi các Trung tâm, Viện nghiên cứu về Công nghệ Sinh học Môi trường  Kính mời các Trung tâm, Viện nghiên cứu về Công nghệ Sinh học Môi trường tham gia xây dựng đề cương và tổ chức...
Thông báo về việc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp Thông báo về việc Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp
THÔNG BÁO Về việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài...
Lễ tổng kết, phát giải cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Lễ tổng kết, phát giải cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Ngày 17 tháng 9  năm 2016 Ban Giám khảo cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh đã tiến hành chấm 53 tác phẩm dự thi và đã chọn ra được 32 tác phẩm đạt giải....
Biên bản về việc tổng hợp kết quả chấm thi cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Biên bản về việc tổng hợp kết quả chấm thi cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Thông báo thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Công văn số 4112/BTNMT-CNTT ngày...
Danh sách các tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Danh sách các tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Danh sách các tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kiện toàn BCĐ điều tra tài nguyên - môi trường biển Kiện toàn BCĐ điều tra tài nguyên - môi trường biển
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.
Thông báo đường dây nóng Thông báo đường dây nóng
  Tải file tại đây
Thông báo về việc phồi hợp phổ biến Cuộc thi Thông báo về việc phồi hợp phổ biến Cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster"
Xem chi tiết: Công văn số 1528/TCMT-ĐT&TTMT , Công văn số 2808/STNMT-CCMT
Công văn số 2827/STNMT-CCMT về việc thông báo Quyết định số 33/2016/QÐ-UBND tỉnh Tiền Giang Công văn số 2827/STNMT-CCMT về việc thông báo Quyết định số 33/2016/QÐ-UBND tỉnh Tiền Giang
Xem chi tiết: Công văn số  2827/STNMT-CCMT , Quyết định số  33/2016/QÐ-UBND
Phổ biến Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh Phổ biến Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh
Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang chủ trì và phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Ban dân vận tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên hiệp các...