Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
    Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ ...
Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài nguyên và Môi trường
         Ngày 11/7/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 583/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của...
Thông báo đường dây nóng Thông báo đường dây nóng
Đường dây nóng tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018
Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước
Căn cứ Kế hoạch số 2009/KH-STNMT ngày 19/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và...
Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018) Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)
Xem chi tiết >>            
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức với yêu cầu vị trí việc làm như sau:
Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Thông báo Số 4191/TB-STNMT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường  các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 22
  Tổng lượt truy cập: 484675