Truy cập nội dung luôn

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Xem thêm >>

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành TN&MT

Sáng ngày 7/7, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền; Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.

Hoàn thiện và trình ban hành kịp thời nhiều văn bản quan trọng để triển khai thi hành Luật Đất đai 2013


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn
Lịch báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong 6 tháng vừa qua, Tổng cục đã tích cực tham mưu Bộ chủ động phối với với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia (Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016); đồng thời đã khẩn trương phối hợp với các địa phương phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết của Quốc hội;chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện. Tham mưu, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh; hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng phục vụ việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013. Tích cực triển khai công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (Đến nay, 70% tổng diện tích tự nhiên cả nước đã được đo đạc lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận đạt 94,9% tổng diện tích các loại đất cần cấp); tổ chức các Tổ công tác làm việc trực tiếp với 07 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh) để kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (Đến nay, 51 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp). Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất (Đến nay có 19/63 tỉnh, thành phố thành lập, kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp).

Ngoài ra, trong 6 tháng vừa qua, Tổng cục đã tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất; công khai thông tin vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin của Tổng cục; tổ chức kiểm tra, làm rõ một số vụ việc nổi cộm báo chí đã phản ánh như: vụ việc ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Hiệp Hòa, Bắc Giang…. ; chú trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của các địa phương.

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Vụ chức năng của Bộ đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai. Trong đó, nhiều ý kiến đóng góp tập trung làm rõ các vấn đề liên quan tới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các Sở TN&MT để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, giao đất, cho thuê đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Quản lý đất đai, trong đó đã tập trung hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai...

"Đất đai là vấn đề nóng, là tâm điểm chú ý của xã hội. Đây vừa là thuận lợi cho công tác quản lý đất đai phát triển, nhưng cũng là thách thức lớn, chịu sức ép trong quá trình triển khai đưa Luật Đất đai đi vào thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của Bộ giao năm 2016 là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng tới đây" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tích cực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 08 Thông tư; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính,..

Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thiện việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo quy định; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là các dự án đã được giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng; tiếp tục rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án.

Thứ ba, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện hoàn thành trong năm 2016 việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất; thực hiện thủ tục cho thuê đất, xác định giá đất, thu tiền thuê đất, cấp giấy chứng nhận đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 về việc cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, đặc biệt là các tỉnh còn loại đất chưa hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu; thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc việc thành lập Văn phòng đăng ký một cấp theo quy định.

Thứ tư, tăng cường tổ chức thực hiện việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất; hoàn thiện đề xuất báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác xác định giá thuê đất của các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện được miễn giảm tiền thuê đất; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác kiện toàn Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của Luật đất đai và Nghị định của Chính phủ.

Thứ năm, khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2015 của cả nước, tiếp tục tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm. Đặc biệt, tiếp tục tổ chức triển khai các Tổ công tác để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận theo chỉ đạo của Bộ trưởng.


Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến
phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; ghi nhận sự  quan tâm, chia sẻ của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục bám sát các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, chủ động tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm hoàn tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016.

CTTĐT
Nguồn: http://www.monre.gov.vn/


Tin liên quan
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 825/BC-VPĐKĐĐ    30/03/2020
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2020 số 5901/KH-STNMT    10/03/2020
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 504/BC-VPĐKDĐ    04/03/2020
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 426/BC-VPĐKĐĐ    04/03/2020
Kế hoạch kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao để quản lý trên địa bàn tỉnh TG    13/02/2020
NGHỊ QUYẾT: Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    17/01/2020
Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong lương lai tại Khu dân cư dọc sông Tiền - thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1)    12/12/2019
Thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2020    19/08/2019
Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019    22/07/2018
Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý    03/05/2018

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 122
  Tổng lượt truy cập: 1047490