Truy cập nội dung luôn

NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Khẩn trương hoàn thiện “Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”, trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 2, Khóa XIV

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo thực hiện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra sáng ngày 5/7, tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trong đó đã tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Nghị định (về quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam); trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư,.. ; xây dựng và trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh cải cách hành chính; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương có biển triển khai giao khu vực biển; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án Chính phủ giao (Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến 2010, tầm nhìn đến 2020 (Đề án 47); Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 (Đề án 80); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam (Đề án 373); Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 1570); Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 2295);…

Đặc biệt tháng 6 vừa qua, Tổng cục đã phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cổ vũ tinh thần dân tộc trong bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên các vùng biển, hải đảo, nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư ven biển trong khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tìm hiểu nguyên nhân hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền trung; thống kê nguồn thải có xả nước và quan trắc nước biển xa bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Vụ chức năng của Bộ đã chia sẻ, thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo; nâng cao hiệu quả đào tạo, năng lực xây dựng và thực hiện các dự án trọng tâm, trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ; tổ chức xây dựng và thẩm định các đề tài khoa học, công nghệ và các dự án, nhiệm vụ chuyên môn;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 góp phần tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo trên phạm vi cả nước; đặc biệt đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; chú trọng hơn tới công tác điều tra cơ bản tài nguyên biển; triển khai tích cực các chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, khai thác, kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;…

Về các nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các văn bản quy định kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Thứ hai, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện "Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030", "Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ ba, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác điều tra cơ bản biển và hải đảo; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có biển trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển.

Thứ tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng biển và hải đảo của các ngành, địa phương; đặc biệt là khẩn trương hoàn thiện "Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng biển Việt Nam", trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 2, Khóa XIV;

Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ chế chính sách về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các vùng biển, ven biển và hải đảo Việt Nam. 

CTTĐT


Tin liên quan
Hội thảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước biến đổi khí hậu    19/08/2019
Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và phát động phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    17/12/2018
Danh sách các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được lựa chọn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    24/09/2018
Thông báo, dự báo và cảnh báo mực nước tháng 7/2018    06/08/2018
Chợ Gạo tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018    04/04/2018
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017    26/03/2018
Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung    27/02/2017
Lễ phát động Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”    06/10/2016
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước    28/09/2016
Tìm giải pháp đột phá, hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL    27/09/2016

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 482
  Tổng lượt truy cập: 845443