Truy cập nội dung luôn

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 14/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017; Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Nghị quyết có quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mức thu phí như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp phí: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thu phí: các cơ quan nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mức thu phí: thu theo nhóm dự án và tổng vốn đầu tư. Mức thu cụ thể như sau:  

                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng/1 báo cáo, đề án

Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)/dự án

<50

>50 và <100

>100 và <200

>200 và <500

>500

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

 

5,0

 

 

6,5

 

 

12,0

 

 

14,0

 

 

17,0

 

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

 

6,9

 

 

8,5

 

 

15,0

 

 

16,0

 

 

25,0

 

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

 

7,5

 

9,5

 

17,0

 

18,0

 

25,0

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 

7,8

 

 

9,5

 

 

17,0

 

 

18,0

 

 

24,0

 

Nhóm 5. Dự án giao thông

 

8,1

 

 

10,0

 

 

18,0

 

 

20,0

 

 

25,0

 

Nhóm 6. Dự án công nghiệp

 

8,4

 

10,5

 

 

19,0

 

 

20,0

 

 

26,0

 

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

5,0

 

 

6,0

 

 

10,8

 

 

12,0

 

 

15,6

 

Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được Hội đồng thẩm định thông qua, thì mức thu để thẩm định lại bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết chính thức.

Nhằm để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 09/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3725/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Huỳnh Thị Tú Quyên-CCBVMT


Tin liên quan
Đoàn thanh niên thành phố Mỹ Tho ra quân trục vớt lục bình hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh    10/03/2020
Đòan Thanh niên thành phố Mỹ Tho ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh    16/07/2019
Thành phố Mỹ Tho tuyên truyền vận động giao rác, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông cho Hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho    05/07/2019
Thành phố Mỹ Tho ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2019.    18/06/2019
Phường 5, thành phố Mỹ Tho ra quân hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo, Ngày Đại dương Thế giới năm 2019"    12/06/2019
Chợ Gạo tổ chức lễ phát động ra quân trồng cây kỷ niệm nhân ngày sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 2019    23/05/2019
Thành phố Mỹ Tho tổ chức ngày hội tái chế chất thải với chủ đề “3T và chống rác thải nhựa”    23/05/2019
Ra mắt mô hình “Chống lại rác thải nhựa, túi ni lông” tại siêu thị Coop mart thị xã Gò Công    17/05/2019
Phường 7, thành phố Mỹ Tho ra mắt mô hình “phân loại rác và giảm thiểu sử dụng túi ni lông”    15/05/2019
Thành phố Mỹ Tho phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.    24/04/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 32
  Tổng lượt truy cập: 1046160