Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

28/12/2020

 

 

 

Sáng

07:30-11:30

Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Huyện Chợ Gạo

08:00-11:30

Dự HNTT của Chính phủ với địa phương

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

PH2-TTHN tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Dự HNTT của Chính phủ với địa phương

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

PH2-TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Dự họp xét thi đua Khối Sở, ngành QLNN

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

BQL các KCN

Thứ ba
29/12/2020

 

 

Sáng

07:30-11:30

Đi công tác

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

07:00-11:30

Đi công tác

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hà Nội

07:00-11:30

Họp đánh giá cuối năm của Đảng uỷ Sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Phòng họp Sở TN&MT

07:00-11:30

Họp đánh giá cuối năm của Đảng uỷ Sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Phòng họp Sở TN&MT

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

13:30-17:00

Đi công tác

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hà Nội

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư 30/12/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

07:00-11:30

Đi công tác

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hà Nội

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

13:30-17:00

Đi công tác

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hà Nội

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ năm
31/12/2020

 

Sáng

07:30-11:30

Dự Hội nghị CB, CC, VC năm 2021

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hội trường Sở TN&MT

07:30-11:30

Dự Hội nghị CB, CC, VC năm 2021

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hội trường Sở TN&MT

07:30-11:30

Dự Hội nghị CB, CC, VC năm 2021

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Hội trường Sở TN&MT

08:30-11:30

Dự Hội nghị CB, CC, VC năm 2021

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Hội trường Sở TN&MT

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hội trường Sở TN&MT

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hội trường Sở TN&MT

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Hội trường Sở TN&MT

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Hội trường Sở TN&MT

Thứ sáu

01/01/2021

 

Sáng

07:00-11:30

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

07:00-11:30

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

07:00-11:30

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

07:00-11:30

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Chiều

13:30-17:00

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

13:30-17:00

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

15:00-17:00

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

15:30-17:00

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Tin liên quan
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)    22/02/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)    18/02/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)    01/02/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 31/01/2021)    25/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 18/01/2020 đến ngày 24/01/2021)    18/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 11/01/2020 đến ngày 17/01/2021)    13/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021)    04/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)    28/12/2020
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)    21/12/2020
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)    14/12/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 122
  Tổng lượt truy cập: 1386773