Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 07/11/2020 đến ngày 13/12/2020)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

07/11/2020

 

 

 

Sáng

08:00-11:30

Họp HĐ thẩm định Kế hoạch SD đất năm 2021 của cấp huyện

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

VP UBND tỉnh

08:00-11:30

Họp HĐ thẩm định Kế hoạch SD đất năm 2021 của cấp huyện

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

VP UBND tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Họp xem xét kiến gnhij của Công ty TNHH Châu Á

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Công an tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ ba
08/11/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

TTHN tỉnh

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:30-11:30

Dự khai giảng lớp tập huấn cán bộ địa chính

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Trường Chính trị tỉnh

Chiều

13:30-17:00

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

TTHN tỉnh

13:30-17:00

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư 09/12/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

TTHN tỉnh

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

09:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ năm
10/12/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

TTHN tỉnh

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

TTHN tỉnh

13:30-17:00

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ sáu

11/12/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

TTHN tỉnh

07:00-11:30

Tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

08:00-11:30

Dự Hội thảo tổng kết thực hiện QĐ số 1200 của TTCP

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TPHCM

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Dự Hội thảo tổng kết thực hiện QĐ số 1200 của TTCP

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TPHCM

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở


Tin liên quan
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)    22/02/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)    18/02/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)    01/02/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 31/01/2021)    25/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 18/01/2020 đến ngày 24/01/2021)    18/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 11/01/2020 đến ngày 17/01/2021)    13/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021)    04/01/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)    28/12/2020
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)    21/12/2020
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)    14/12/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 123
  Tổng lượt truy cập: 1386774