Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

03/6/2019

 

 

 

Sáng

08:00-11:30

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả HN lần thứ 10 BCHTWĐ khoá XII

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hội trường Tỉnh uỷ

08:00-11:30

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả HN lần thứ 10 BCHTWĐ khoá XII

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hội trường Tỉnh uỷ

08:00-11:30

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả HN lần thứ 10 BCHTWĐ khoá XII

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Hội trường Tỉnh uỷ

08:00-11:30

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả HN lần thứ 10 BCHTWĐ khoá XII

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Hội trường Tỉnh uỷ

Chiều

13:30-17:00

Họp v/v giải quyết khó khắn, vướng mắc Hồ sơ VLAP

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-Sở TN&MT

13:30-17:00

Họp v/v giải quyết khó khắn, vướng mắc Hồ sơ VLAP

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

PH2-Sở TN&MT

13:30-17:00

Họp v/v giải quyết khó khắn, vướng mắc Hồ sơ VLAP

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

PH2-Sở TN&MT

13:30-17:00

Họp v/v giải quyết khó khắn, vướng mắc Hồ sơ VLAP

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

PH2-Sở TN&MT

Thứ ba
04/6/2019

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư

05/6/2019

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

08:00-11:30

Dự HNTT về báo cáo viên cấp tỉnh

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ năm
06/6/2019

 

Sáng

07:30-11:30

Dự Hội nghị sơ kết NQ số 33 của BCHTWĐ

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hội trường Tỉnh uỷ

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Họp v/v xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

VP HĐND tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ sáu
07/6/2019

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:30-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở


Tin liên quan
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)    07/06/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/6/2021)    31/05/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)    24/05/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)    17/05/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)    10/05/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)    04/05/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 01/05/2021)    25/04/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)    19/04/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)    19/04/2021
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)    04/04/2021

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 9
  Hôm nay: 335
  Tổng lượt truy cập: 1422286