Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 27/4/2020-01/5/2020

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

27/4/2020

 

 

 

Sáng

08:00-11:30

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

08:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

08:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

08:00-11:30

Họp đóng góp ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

VP Đoàn Đại biểu QH tỉnh

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ ba
28/4/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư 29/4/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ năm
30/4/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Chiều

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Thứ sáu
01/5/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Chiều

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Tin liên quan
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 06/7/2020-10/7/2020    06/07/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 29/6/2020-03/7/2020    29/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 22/6/2020-26/6/2020    21/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 15/6/2020-19/6/2020    14/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 01/6/2020-05/6/2020    08/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 08/6/2020-12/6/2020    08/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 25/5/2020-29/5/2020    27/05/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 18/5/2020-22/5/2020    19/05/2020
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)    13/05/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 04/5/2020-08/5/2020    04/05/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 180
  Tổng lượt truy cập: 1012575