Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 27/4/2020-01/5/2020

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

27/4/2020

 

 

 

Sáng

08:00-11:30

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

08:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

08:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

08:00-11:30

Họp đóng góp ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

VP Đoàn Đại biểu QH tỉnh

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ ba
28/4/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư 29/4/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ năm
30/4/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Chiều

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 30/4

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Thứ sáu
01/5/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

07:00-11:30

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Chiều

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

 

13:30-17:00

Nghỉ lễ 01/5

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

 

Tin liên quan
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)    26/10/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 19/10/2020-25/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 05/10/2020-11/10/2020    05/10/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 28/9/2020-04/10/2020    28/09/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 21/9/2020-27/9/2020    21/09/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 14/9/2020-18/9/2020    14/09/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 07/9/2020-11/9/2020    07/09/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 31/8/2020-06/9/2020    29/08/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 24/8/2020-28/8/2020    24/08/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 17/8/2020-21/8/2020    17/08/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 5005
  Tổng lượt truy cập: 1105403