Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 25/5/2020-29/5/2020

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

25/5/2020

 

 

 

Sáng

08:00-11:30

Họp BGĐ Sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-Sở TN&MT

08:00-11:30

Họp BGĐ Sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

PH2-Sở TN&MT

08:00-11:30

Họp BGĐ Sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

PH2-Sở TN&MT

08:00-11:30

Họp BGĐ Sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

PH2-Sở TN&MT

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

PhóGiám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ ba
26/5/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hội trường Tỉnh uỷ

07:00-11:30

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hội trường Tỉnh uỷ

07:00-11:30

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Hội trường Tỉnh uỷ

07:00-11:30

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Hội trường Tỉnh uỷ

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư 27/5/2020

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:30-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

 Làm việc về dự án nhà máy nước Sông Tiền 1 và tuyến ống truyền tải liên tỉnh cung cấp1p nước cho các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre do Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP đề xuất

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

PH1-TTHN tỉnh

Thứ năm
28/5/2020

 

Sáng

08:00-11:30

Họp thành viên UBND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

VP UBND tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ sáu
29/5/2020

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

08:00-11:30

Họp Ban chủi đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh về việc cổ phần hóa dianh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

UBND tỉnh tổ chức buổi họp về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự an Khu dân cư An Hòa, thành phố Mỹ Tho

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 06/7/2020-10/7/2020    06/07/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 29/6/2020-03/7/2020    29/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 22/6/2020-26/6/2020    21/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 15/6/2020-19/6/2020    14/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 01/6/2020-05/6/2020    08/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 08/6/2020-12/6/2020    08/06/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 25/5/2020-29/5/2020    27/05/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 18/5/2020-22/5/2020    19/05/2020
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)    13/05/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 04/5/2020-08/5/2020    04/05/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 172
  Tổng lượt truy cập: 1012567