Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 02/12/2019-06/12/2019

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

02/12/2019

 

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Tỉnh Đắt Nông

Chiều

13:30-17:00

Dự Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH3-TTHN tỉnh

13:30-17:00

ĐI chấm điểm thi đua

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Phòng TN&MT huyện: TPĐ, GCĐ

13:30-17:00

 

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

PH2-Sở TN&MT

13:30-17:00

Đi công tác

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Tỉnh Đắt Nông

Thứ ba
03/12/2019

 

 

Sáng

07:45-11:30

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

07:30-11:30

Dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Hội trường Tỉnh uỷ

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Tỉnh Đắt Nông

Chiều

13:30-17:00

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi chấm điểm thi đua

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Phòng TN&MT huyện Tân Phước

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Tỉnh Đắt Nông

Thứ tư

04/12/2019

 

 

Sáng

07:00-11:30

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi chấm điểm thi đua

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Phòng TN&MT TX Cai Lậy

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Tỉnh Đắt Nông

Chiều

13:30-17:00

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi chấm điểm thi đua

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Phòng TN&MT huyện Cái Bè

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Tỉnh Đắt Nông

Thứ năm
05/12/2019

 

Sáng

07:00-11:30

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

UBND huyện Cai Lậy

07:00-11:30

Đi chấm điểm thi đua

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Phòng TN&MT huyện Chợ Gạo

Chiều

13:30-17:00

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi chấm điểm thi đua

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Phòng TN&MT TXGC

Thứ sáu
06/12/2019

 

Sáng

07:00-11:30

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

07:30-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Dự Kỳ họp HĐNĐ tỉnh khoá XI

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

PH2-TTHN tỉnh

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 30/3/2020-3/4/2020    30/03/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 23/3/2020-27/3/2020    23/03/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 16/3/2020-20/3/2020    16/03/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 02/3/2020-06/3/2020    01/03/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 24/02/2020-28/02/2020    24/02/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 17/02/2020-21/02/2020    16/02/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020    10/02/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020    03/02/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 20/01/2020 đến ngày 25/01/2020    20/01/2020
Lịch công tác tuần của BGĐ Sở TN&MT từ ngày 06/01/2020 đến ngày 17/01/2020    13/01/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 994889