Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

 Thứ hai
16/10/2017

 

 

 

 

Sáng

08:00-11:30

Họp về việc đăng ký danh mục đầu tư công năm 2018

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Phòng họp Sở TN&MT

09:30-11:30 Họp báo BGĐ Sở Giám đốc Trần Xuân Thành   Phòng họp Sở TN&MT

09:30-11:30

Họp báo BGĐ Sở

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

  Phòng họp Sở TN&MT

Chiều

16:00-17:00

Họp công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức

Giám đốc Trần Xuân Thành

  Khu nhà làm việc của TT UBND tỉnh
  13:30-16:00 Dự họp Chi bộ 5 Phó Giám đốc Phạm Thương Tý   Phòng họp Sở TN&MT
  16:00-17:00 Họp công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức Phó Giám đốc Phạm Thương Tý   Khu nhà làm việc của TT UBND tỉnh

 Thứ ba
17/10/2017

 

 

 

Sáng

07:00-11:30 Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thí điểm công tác quản lý CCN trên địa bàn tỉnh TG gđ 2015-2017 Giám đốc Trần Xuân Thành   PH1-TTHN tỉnh

08:00-11:30

Họp về việc giải quyết đất đai của ông Nguyễn Quang Trí

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Phòng hợp Sở TN&MT

08:30-11:30 Hội thảo lấy ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai Giám đốc Trần Xuân Thành   TPHCM

07:00-11:30

Kiểm tra thi công di dời cống thoát nước trên phần đất hộ bà Lữ Ngọc Lành

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

  Tại số nhà 72, đường Lê Thị Hồng Gấm, P4, TP Mỹ Tho
07:00-11:30 Giải quyết công việc tại cơ quan Phó Giám đốc Võ Văn Tươi    

Chiều

15:00-17:00

Sinh hoạt Đảng lệ kỳ Chi bộ 1

Giám đốc  Trần Xuân Thành

  Phòng họp Sở TN&MT
 

15:00-17:00

Dự họp Chi bộ 1

Phó Giám đốc  Phạm Thương Tý

  Phòng họp Sở TN&MT
  14:00-17:00 Họp về việc xử lý tài sản không cần dùng, tài sản chưa thanh lý sau khi cổ phần hoá Phó Giám đốc Võ Văn Tươi   Sở Tài chính

Thứ tư
18/10/2017

Sáng

08:00-11:30

Họp về việc thuê đất của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang

Giám đốc Trần Xuân Thành

   
08:00-11:30 Họp HĐ thẩm định giá đất của tỉnh Giám đốc Trần Xuân Thành   Sở Tài chính

08:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
07:00-11:30 Giải quyết công việc tại cơ quan Phó Giám đốc Võ Văn Tươi    

Chiều

13:30-17:00

Họp về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

VP HĐND tỉnh

 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc  Phạm Thương Tý

   
  13:30-17:00 Giải quyết công việc tại cơ quan Phó Giám đốc Võ Văn Tươi    

Thứ năm
19/10/2017

Sáng

07:00-11:30

Họp HĐ thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Trần Xuân Thành

  VP UBND tỉnh

07:00-11:30

Nghỉ phép năm 2017

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
07:00-11:30 Giải quyết công việc tại cơ quan Phó Giám đốc Võ Văn Tươi    

Chiều

13:30-17:00

Họp BCĐ Đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh TG

Giám đốc Trần Xuân Thành

  Khu nhà làm việc của TT UBND tỉnh
 

13:30-17:00

Nghỉ phép năm 2017

Phó Giám đốc  Phạm Thương Tý

   
  13:30-17:00 Giải quyết công việc tại cơ quan Phó Giám đốc Võ Văn Tươi    

 

Thứ sáu
20/10/2017

Sáng

07:30-11:30

Họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện NQ số 10 của Tỉnh uỷ

Giám đốc Trần Xuân Thành

  UBND huyện Cai Lậy

07:00-11:30

Lấy ý kiến địa phương về phương án khai thác cát sông tại huyện Cái Bè

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

  Huyện Cái Bè
07:30-11:30 Họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 CCN Gia Thuận 2 Phó Giám đốc Võ Văn Tươi   UBND huyện Gò Công Đông

Chiều

13:30-17:00

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH DVTM SX Đại Ngân Sơn

Giám đốc Trần Xuân Thành

  Khu nhà làm việc của TT UBND tỉnh
 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc  Phạm Thương Tý

   
  13:30-17:00 Giải quyết công việc tại cơ quan Phó Giám đốc Võ Văn Tươi