Truy cập nội dung luôn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

24/9/2018

 

 

 

Sáng

08:00-09:00

Họp báo tuần

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Phòng họp Giám đốc Sở

09:00-11:30

Công tác tại Hà Nội

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

07:00-11:30

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

07:30-11:30

Họp báo tuần

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Phòng họp Giám đốc Sở

07:30-11:30

Họp báo tuần

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Phòng họp Giám đốc Sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác Hà Nội

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

13:30-17:00

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

15:00-17:00

Họp thẩm định xã đạt chuẩn xã nông thôn mới: xã Long Hưng, TXGC

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Sở NN&PTNT

14:00-17:00

Họp v/v công bố Quyết định thanh tra

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Thanh tra tỉnh

Thứ ba
25/9/2018

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác Hà Nội

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

07:00-11:30

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

07:00-11:30

Dự khoá tập huấn giảng viên nguồn từ ngày 25-27/9/2018

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TP Cần Thơ

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác Hà Nội

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Hà Nội

13:30-17:00

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

13:30-17:00

Dự khoá tập huấn giảng viên nguồn từ ngày 25-27/9/2018

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TP Cần Thơ

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Thứ tư
26/9/2018

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

07:00-11:30

Dự khoá tập huấn giảng viên nguồn từ ngày 25-27/9/2018

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TP Cần Thơ

07:00-11:30

Họp HĐTĐ Đánh giá tác động dòng chảy cù lao Tân Phong

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Hà Nội

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

13:30-17:00

Dự khoá tập huấn giảng viên nguồn từ ngày 25-27/9/2018

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TP Cần Thơ

 

13:30-17:00

Họp HĐTĐ Đánh giá tác động dòng chảy cù lao Tân Phong

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Hà Nội

Thứ năm
27/9//2018

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

07:00-11:30

Dự khoá tập huấn giảng viên nguồn từ ngày 25-27/9/2018

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TP Cần Thơ

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

13:30-17:00

Dự khoá tập huấn giảng viên nguồn từ ngày 25-27/9/2018

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

TP Cần Thơ

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

 Thứ sáu
28/9/2018

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Tham dự khóa học quân sự từ ngày 05-26/9/2018

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Tỉnh Sóc Trăng

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Trí Đông

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Kiệt

 

Cơ sở

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2004
  Tổng lượt truy cập: 451717