Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(từ ngày 21/02/2018 đến ngày 23/02/2018)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ tư
21/02/2018

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Làm việc với hai đơn vị thuộc Sở: Trung tâm Quan trắc MT&TN và Chi cục Bảo vệ Môi trường

Giám đốc Trần Xuân Thành

  Phòng họp Sở TN&MT

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Thứ năm
22/02/2018

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:30-11:30

Dự Hội nghị công tác cải cách hành chính năm 2017

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

PH2-TTHN tỉnh

Chiều

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

 Thứ sáu
23/02/2018

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:30-11:30

Dự Hội ngị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

 

HTAB-TTHN tỉnh

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

 

Thứ bảy
24/02/2018
06:30-11:30 Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn QG về nông thôn mới - Xã Hậu Mỹ Trinh Phó Giám đốc Võ Văn Tươi   Nhà Văn hoá xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè