Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Xem toàn văn bản(12-lượt)
Ngày bắt đầu 2017/06/14 Ngày hết hạn 2017/06/28
Các ý kiến đóng góp