Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo hướng dẫn chi tiết một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính


Xem toàn văn bản(7-lượt)
Ngày bắt đầu 2017/04/17 Ngày hết hạn 2017/04/28
Các ý kiến đóng góp