Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 14-06-2017 Ngày hết hạn 28-06-2017

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo hướng dẫn chi tiết một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính

Ngày bắt đầu 17-04-2017 Ngày hết hạn 28-04-2017

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến cho Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 20-12-2016 Ngày hết hạn 30-12-2016

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
Về việc lấy ý kiến cho Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo đạc đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 02-12-2016 Ngày hết hạn 15-12-2016

0
Tải về
(20-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý đối với việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 05-08-2016 Ngày hết hạn 31-08-2016

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý