Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

ịch làm việc của lãnh đạo ịch làm việc của lãnh đạo
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 21/02/2018 đến ngày 23/02/2018) Thời Gian Nội dung Lãnh đạo Thành phần ...
Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
STT Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ ...
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Phiếu theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (cập nhật đến ngày 09/02/2018)
1015281_5003636_151026_26012018.pdf 1015281_5003636_151026_26012018.pdf
1015281_5003636_151026_26012018.pdf is added via programatically
1015281_5003636_080647_24012018.pdf 1015281_5003636_080647_24012018.pdf
1015281_5003636_080647_24012018.pdf is added via programatically
Lễ trao tặng “Mái ấm công đoàn” Lễ trao tặng “Mái ấm công đoàn”
Chiều ngày 12/01/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức buổi lễ trao tặng “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn...
1015281_4820301_104940_05012018.png 1015281_4820301_104940_05012018.png
1015281_4820301_104940_05012018.png is added via programatically
1015281_5003636_073550_26122017.pdf 1015281_5003636_073550_26122017.pdf
1015281_5003636_073550_26122017.pdf is added via programatically
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Phiếu theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (cập nhật đến ngày 09/02/2018)
1015281_5003636_155428_23112017.PDF 1015281_5003636_155428_23112017.PDF
1015281_5003636_155428_23112017.PDF is added via programatically
1015281_5003636_111136_30102017.pdf 1015281_5003636_111136_30102017.pdf
1015281_5003636_111136_30102017.pdf is added via programatically
Họp mặt kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng an toàn vệ sinh lao động” lần thứ I năm 2017. Họp mặt kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng an toàn vệ sinh lao động” lần thứ I năm 2017.
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017). Đồng thời, nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của “Tháng công nhân” và “Tháng an toàn vệ sinh lao động” lần...
Mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017 và phát động thực hiện phong trào 3 sạch “sạch nhà – sạch bếp – sạch ngõ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017 và phát động thực hiện phong trào 3 sạch “sạch nhà – sạch bếp – sạch ngõ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
         Thực hiện Công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch...
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Tiền Giang lần 3 năm 2017 Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Tiền Giang lần 3 năm 2017
       Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/3/2017 về tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017, Chủ tịch Ủy ban...